Programbolagen

 

Energimyndigheten

Energimyndigheten har beslutat stödja forskningsprogrammet Smart energi i Norra Djurgårdsstaden med 25 procent av budgeterade kostnader. Programmet kompletterar myndighetens övriga satsningar på smarta nät och har ett stort nyhetsvärde genom programgruppens unikt breda och systemtäckande sammansättning av olika aktörer, samt genom sitt tydliga fokus på användarsidans roll i elnätet. Näringslivet i Sverige har under lång tid varit duktiga på att ta fram komponenter och system för elnäten, och det finns en stark exportindustri som ytterligare kan stärkas om man kan vara tidigt ute med nya produkter anpassade för ett framtida hållbart samhälle.

Kontaktperson: Fredrik Lundström, Forskningshandläggare Avdelningen för forskning och innovation, fredrik.lundstrom@energimyndigheten.se, +46 (0)16 544 20 00​.


 

Fortum

Smarta och mer flexibla elnät är en förutsättning för kraftsystem med stor andel väderberoende produktion. Systemet ska kunna styra delar av elanvändningen - som exempelvis den från vitvaror och laddning av elbilar - till tider med god tillgång till väderberoende el och lågt elpris, men också genom att kunna ta emot lokalproducerad el från exempelvis solceller och vind.

Smarta elnät handlar även om gränssnittet och om hur du och jag upplever vår vardag. De tekniska lösningarna finns där för att leverera mervärde, trygghet och komfort. Men det är först när det är enkelt och ger ett tydligt mervärde, som vi väljer att ändra våra beteenden. Därför handlar viktiga delar av projektet om hur de boende i stadsdelen tar till sig och använder de tekniska lösningarna.

Kontaktperson: Johan Ander, Programchef Smart energi i Norra Djurgårdsstaden, johan.ander@fortum.com, +46 (0)8 671 70 00.​Electrolux

Electrolux är en av världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner, som kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, spisar, luftkonditioneringar, dammsugare och småapparater.

Vi är med i projektet både för att lära oss om konsumentbeteenden kring produkter kopplade till smarta elnät, och för att vi får tillfälle att testa tekniska lösningar för att hjälpa konsumenter styra sin elförbrukning.

En tredjedel av Electrolux investeringar i forskning och utveckling går till hållbarhetsrelaterade projekt och under de senaste fem åren har produkternas energiförbrukning minskat med i genomsnitt en femtedel. Tvättmaskinerna och torktumlarna som vi utvecklat till Norra Djurgårdsstaden kan hjälpa oss att ta nästa utvecklingssteg i förbättringen av energieffektiviteten.

Kontaktperson: Daniel Frykholm, Presschef, daniel.frykholm@electrolux.se, +46 (0)8 738 60 00​.


 

ABB

ABB:s målsättning med projektet är att skapa en driftmiljö med smarta nätapplikationer som baseras på nätstationer med den senaste tekniken, ABB’s Network Manager DMS för att övervaka distributionsnätet, Demand Response för virtuella kraftnät, business intelligence lösningar för rapportering och Asset Health Center för att snabbt och effektivt underhålla systemen och minimera oförutsedda avbrott.

Med hjälp av teknik och automation kan kunden på ett bekvämt sätt påverka sin energiförbrukning baserat på rådande timpris och CO2-belastning, och därmed skapas förutsättningar för att ge kunden ekonomiska och miljömässiga fördelar. De smarta systemen skickar ut styrsignaler till hemautomationssystemet och vidare till hemmets hushållsprodukter, för att optimal energianvändning ska uppnås.

Förbrukningsdata används för styrning och schemaläggning i hemautomationssystemet och i hushållsprodukterna, samt för visualisering av energiförbrukning i mobila och väggfasta enheter. Hemautomationssystemet styr förbrukning av bland annat elektriska apparater, belysning och värme i hemmet.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 140 000 medarbetare.

Kontaktperson: Christine Gunnarsson, Presschef ABB Sverige, christine.gunnarsson@se.abb.com ,+46 (0)21 32 50 00.
 

Ericsson

Ericsson vill få ökad förståelse för elkonsumenters förhållningsätt till och användning av nya smarta tjänster i vardagen. Syftet är att studera på vilket sätt elkonsumenterna eventuellt ändrar sitt beteende för att minska klimatpåverkan, när de får tillgång till ny information och nya verktyg.
 
Ericsson vill också få ökad förståelse för hur ett elnätsbolag kan effektivisera sin verksamhet och öka tillgängligheten i sitt nät med hjälp av ny teknologi, samt hur det bäst kopplar upp enheter i nätet som tidigare inte varit uppkopplade.
 
Baserat på detta vill Ericsson ta fram och vidareutveckla sina erbjudanden för "Det uppkopplade hemmet" och "Smarta elnät" och göra dessa till en del av ”The Networked Society”.
 
I Norra Djurgårdsstaden testar Ericsson sin mjukvaruplattform för tjänster till "Det uppkopplade hemmet" och för enheter som kopplar upp nätstationer.
 
Ericsson ser forskningsprogrammet som ett bra sätt att utveckla samarbete med andra ledande aktörer inom denna industri, såsom KTH, ABB, Electrolux och Fortum.

Kontaktperson: Anette Asp, Pressansvarig, Skandinavien, anette.asp@ericsson.com, +46 10 719 00 00.   

2015-05-26