Pressmeddelanden

2017-01-19 Fortum and Bonava team up to develop solutions for smart living

Fortum and Bonava have started commercial collaboration on solutions for smart living in Sweden. A solution is being developed for residents of apartment flats and single-family homes. The solution is expected to be installation-ready by the end of the year. The collaboration originated with the Smart Energy pilot project in Stockholm Royal Seaport, where Bonava is one of the area’s housing developers and Fortum is the energy partner in the pilot project.
 
“In the future energy system, energy production is increasingly dependent on weather conditions. It is important that energy consumption can be shifted to those hours when there is an abundance of production. With the solution currently under development, the energy consumption of residents can be adjusted easily and without compromising living comfort,” says Rami Piik, VP, Smart Home Solutions, Fortum.
 
With a display in a smart home, residents can monitor and control the consumption of water, energy and heat, as well as control lighting, appliances and electrical devices. Additionally, the system incorporates security, fire and water damage alarms. Residents can manage and control their home either via a separate display or through their own cell phone.
 
“The purpose of smart living solutions is to create comfortable homes that make it easy for residents to live sustainable lifestyles. By visualising, analysing and optimising consumption, residents can save up to 20% in their own energy consumption,” Rami Piik continues.
Installation of the solutions in new Bonava homes will begin during the last quarter of the year. According to Bonava’s plans, all new Bonava homes in Sweden will feature smart living solutions within five years.

Fortum Corporation
Communications
 

Further information:

Rami Piik, VP, Smart Home Solutions, Fortum
Tel. +358 50 453 2021

 

2016-11-17 Unikt forskningsprogram undersöker energianvändning i smarta städer  

Den 17 november invigs forskningsprogrammet ´Smart Energy City’. Ett världsunikt forskningsprogram där 150 familjer nu flyttar in i smarta lägenheter i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, där de kommer kunna se och styra sin energianvändning i realtid. Energianvändning som KTH kommer att genomföra forskning på. Målet är att utveckla smarta elnät för bättre utnyttjande av förnybara energikällor och att utveckla energismarta hem där de boende kan påverka sin energiförbrukning.

 

Bakom forskningsprogrammet står ett samarbete mellan ABB, Electrolux, Ellevio, Ericsson och Fortum. Tillsammans har bolagen skapat ett system för hållbara städer där hemmens apparater kopplas ihop med det smarta elnätet. Programmet har delfinansierats av Energimyndigheten. Forskningen ska ge svar på frågor om energianvändning. Till exempel om de boende väljer det mest miljövänliga alternativet, eller det billigaste. Svar som hjälper till att finna lösningar på hur vi i framtiden kan använda förnybara energikällor bättre och utveckla energismarta hem.

- Det är med stor glädje som vi startar forskningsprogrammet. Tillsammans med personerna som bor i lägenheterna utvecklar och testar vi ny svensk miljöteknik samtidigt som vi får viktiga svar om deras energianvändning. Teknikutveckling och forskning som kommer vara en del av att bygga framtidens hållbara städer, säger Johan Ander, programchef.

 
Den 17 november invigs programmet officiellt av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg samt representanter för ABB, Electrolux, Ellevio, Ericsson och Fortum. Kungliga Tekniska Högskolan kommer att genomföra forskningsarbetet. Smart Energy City ligger i Norra Djurgårdsstaden, en stadsdel med höga klimatmål. 2030 ska Norra Djurgårdsstaden vara helt fossilfri.  
- I Norra Djurgårdsstaden söker vi hela tiden efter nya lösningar för att nå och vidareutveckla de mål som ingår i hållbarhetsarbetet. Det är ingen tillfällighet att många forsknings- och utvecklingsprojekt inleds och testas här. Smart Energy City är intressant på många sätt. Hur kan vi med nya sätt att tänka och ny teknik möjliggöra aktiva val och mer effektivt resursanvändande. Faktum är att vi sett ett mycket stort intresse från hela världen. Förra året kom fler än 4000 besökare från fler än 50 länder för att lära sig om hållbarhetslösningarna i Norra Djurgårdsstaden, säger Staffan Lorentz, projektchef för Norra Djurgårdsstaden i Stockholms stad.
 
Tekniken som används i lägenheterna gör det möjligt för de boende att styra sin energianvändning. De får den inte bara visualiserad via en display utan får även miljö- och prissignaler från det smarta elnätet. Det gör att till exempel tvättmaskinen eller laddstolpen automatiskt kan gå igång då klimatpåverkan och/eller priset är lägre. 

För mer information kontakta:
Johan Ander, programchef
Mail: johan.ander@fortum.com
Telefon: + 46 761 04 20 64
Läs mer på www.smartenergycity.se
 

Om forskningsprogrammet

Smart Energy City är ett forskningsprogram där en högskola, fem storföretag, en myndighet och 150 familjer forskar tillsammans i en klimatsmart del av Stockholm, Norra Djurgårdsstaden. Programmet pågår till Q2 2018.
Syftet med forskningsprogrammet är att utveckla smarta elnät för att i framtiden bättre kunna utnyttja förnyelsebara energikällor, exempelvis vind- och solenergi, samt utveckla energismarta hem där användarna interaktivt kan påverka sin energiförbrukning. På längre sikt kan smarta elnät skapa stabilare energidistribution, vilket möjliggör en större användning av förnyelsebara energikällor som sol och vind.
Med resultaten från forskningsprogrammet hoppas aktörerna kunna bidra med kunskap för att kunna lösa de utmaningar vi har idag kring urbanisering, klimatförändringar och energiproduktion.

Aktörerna bakom projektet
ABB utvecklar och levererar lösningar för att möjliggöra ett starkare, smartare och grönare elnät.
Electrolux utvecklar smarta vitvaror som själva styr så att minsta möjliga energi används.
Ellevio bygger, utvecklar och övervakar det smarta elnätet i Stockholm.
Ericsson utvecklar och levererar plattformar och system för smarta elnät och smarta energitjänster för hemmen.
Fortum deltar i projektet för att företaget levererar energin men också för att utveckla smarta energilösningar för hemmen som styr och informerar om förbrukningen.
Energimyndigheten stöder projektet med en fjärdedel av kostnaderna.
KTH genomför forskning på hur de boende använder energin.
 

 

2015-04-29 Ledande energi-, teknik- och byggföretag utvecklar nästa generations boende i Norra Djurgårdsstaden
2015-04-29 Leading energy, technology and construction companies join forces to develop next generation sustainable housing in Stockholm

2017-01-19