Smart elnät

​Just nu kanske det känns som science fiction, men ganska snart kommer vi förhoppningsvis bara att köra omkring i elbilar, åka elbuss och transportera prylar med tåg och lastbilar som också drivs av el. Och med snabbare bredband och mycket mer i ”molnet” kommer fler att jobba, shoppa och slappa framför skärmen, ännu mer än idag – vi kommer helt enkelt använda mycket mer el. Och allt det här är ju ok, eftersom saker som drivs av el inte genererar några växthusgaser. I varje fall så länge som elen som driver dem produceras i Sverige.

Men i de flesta länder är det kol och gas som gäller för att göra el. Därför är planen att mycket mer el måste komma från förnybara energikällor, som sol, vind och vatten till exempel. Och som vi redan märker, så kommer den produceras på många fler ställen. Nästan alla med ett tak kan sätta upp solpaneler. Och de som har lite mark kan ställa dit ett vindkraftverk. Men sol- och vindkraft har ju en sak gemensamt – produktionen är väderberoende.

Analysera, planera och leverera – supersnabbt

Dagens elnät är världens snabbaste leverantör. Vi får prylarna precis när vi vill använda dem - det blir ljust i rummet när vi trycker på knappen, och inte efter en stund. För dagens elnät är det här inte så svårt eftersom det får en jämn ström av el från stora, förutsägbara kraftkällor.

Framtidens elnät ska också vara världens snabbaste leverantör. Men när elen kommer från en massa olika håll, när många konsumenter också är producenter, och när solen går i moln och vinden mojnar, måste nätet kunna bli lite klokare. Det måste bland annat kunna förutse när alla vill ladda sina bilar, och hur man löser detta bäst en smällkall januarinatt. Och det måste kunna hämta solkraft från ett lagårdstak i Eslöv och leverera den till en smart tvättmaskin i Sundsvall. Med högre förbrukning, aktiva kunder och mer väderberoende produktion måste elnätet helt enkelt bli mycket bättre på att kommunicera, analysera och agera än det vi har idag.

Smarta elnätet pratar med allt och alla

Med smart informationsteknologi blir det här möjligt. Vi kan hämta in mycket mer information om hur kunder vill använda el och vi kan ha bra koll på hur alla kraftkällor levererar just nu, och hur de kommer att leverera i morgon. Vi kan också övervaka alla nätstationer, transformatorer och andra komponenter så att det blir mycket enklare att förutse belastningstoppar och balansera flöden. Och vi kan göra underhåll av delarna när det märks att det är dags, och inte i onödan. Allt det här gör att nätet inte behöver vara överdimensionerat, det minskar energiförluster och det gör risken för avbrott mindre. Att vara flexiblare gör helt enkelt nätet stabilare.

Det smarta elnätet känner alltså av vad som händer i alla delar och använder informationen för att matcha produktion och konsumtion av el på ett nytt sätt.

Hur det byggs allra smartast är en stor del av det vi ska forska på i Norra Djurgårdsstaden.

Mål

  • Vi vill titta på hur vi kan göra prognoser på, till exempel, solproduktion och användning, för att bättre kunna förutse trängsel på elnätet.
  • Vi vill minska tomgångsförluster i nätstationer med 15%.
  • Vi vill uppnå en 10-20% förbättrad avbrottshantering än i jämförbara nät.
  •  

2016-07-05