Återvinning av överskottsvärme

Livsmedelsbutiker och stora datahallar alstrar stora mängder överskottsvärme. Denna värme kan med Öppen Fjärrvärme tas omhand och värma fjärrvärmekunderna. Bara överskottsvärmen från Stockholms datahallar skulle kunna värma 60 000 normalstora lägenheter varje år.
 
Tidigare har överskottsvärmen från exempelvis datahallar och livsmedelsbutiker inte kunnat tas tillvara utan fläktats bort. Med ett nytt koncept som använder beprövad teknik möjliggörs återvinning av energi som alla parter gynnas av. Alla företag och verksamheter som har överskottsvärme och som ligger nära Fortum Värmes fjärrvärme- eller fjärrkylanät kan sälja energi till marknadspris.
 
Låter det för smart för att vara sant? Det är det inte – läs själv här.​

2015-09-09