Biobränsle

​När skogsindustrin fäller träd för att tillverka virke och papper så blir det restprodukter över som de inte kan använda, som flis, kvistar, bark och grenar. Det är vårt biobränsle.

Nu bygger Fortum Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk i Värtahamnen i Stockholm. När värmeverket tas i bruk 2016 räknar vi med en global minskning av koldioxidutsläppen med 650 000 ton per år. Senast 2030 ska fjärrvärmen produceras till 100 procent av förnybar och återvunnen energi.
 
Kraftvärme innebär att man utvinner både värme och el ur samma bränsle, vilket är mycket energieffektivt. Biobränslet i Värtaverket kommer årligen omvandlas till 750 GWh el och 1700 GWh värme, vilket motsvarar uppvärmningen av ungefär 190 000 lägenheter.
 
Läs mer om biobränsle och om Värtaverket här.

2015-09-09