Energiproduktion

Vår vision för framtiden

Vi vill vara med och skapa en ljus framtid genom att producera energi som gör livet bättre.

Fortums solvision

En outtömlig energikälla för framtiden

Vi har länge arbetat för att på bästa vis utvinna den outtömliga energin från havets vågor.

Våra vågkraftssatsningar

Framtidens starkast lysande energikälla

Framtiden kommer att kräva mer energi - vår uppgift är att producera den så resurseffektivt som möjligt.

Utveckling inom solkraft

Så värmer serverhallen ditt hem

Vi tar vara på överskottsvärmen från serverhallar och livsmedelsbutiker, och använder den för att värma hushåll.

Öppen fjärrvärme