Vi tog ett stort steg mot att bli världens renaste huvudstad när Fortum och Stockholms stad invigde Fortum Värmes biokraftvärmeverk i Hjorthagen i maj 2016. Här skapas förnybar el och värme som räcker till 190 000 lägenheter. Tillsammans tar vi oss ännu närmare 100 procent förnybar eller återvunnen energi till stockholmarna.

Fullt vid öppet hus i nya biokraftvärmeverket 1 oktober

Lördagen den 1 oktober bjöd vi in till öppet hus i det nya biokraftvärmeverket i Värtan. Inbjudna var närboende, kunder, medarbetare och allmänhet. Över 1 000 personer besökte världens största biokraftvärmeverk i stadsmiljö under dagen. Portarna slogs upp klockan 12 och då startade de guidade visningarna av anläggningen. Besökarna fick också chans att ställa frågor till våra medarbetare om biobränslen, fjärrvärme och energianvändning. 

Förnybar el och värme till stockholmarna

Den 9 maj 2016 invigdes världens största biokraftvärmeverk i stadsmiljö. Anläggningen tar tillvara restprodukter från skogsindustrin som inte går att använda till annat. Det är material som faller ut vid sågverk, massabruk och skogsavverkningar. Nu tar vi hand om det och förvandlar det till el och värme till 190 000 stockholmare. 

 
invigningen_1780x600.jpg 

 

 
button (1).png 
 

Ett energisystem som minskar behovet av import

 
Det nya biokraftvärmeverket i Hjorthagen är ett viktigt steg i utvecklingen av en hållbar energiförsörjning i Stockholm, Sverige och Europa. Den stora investeringen kommer att minska användningen av fossila bränslen i det befintliga Värtaverket vilket ger minskade koldioxidutsläpp i Stockholm med cirka 126 000 ton per år. Det är lika mycket som vägtrafiken i huvudstaden släpper ut under en och en halv månad. Den förnybara el som kommer att produceras i biokraftvärmeverket bedöms samtidigt leda till att annan fossil kraftproduktion i Norden och Europa kan undvikas.
 


biokraftvarmeverket 7_1780x600_3.jpg
 ​​​​​​

Skogen ger energi

Skogen är en fantastisk naturresurs. Den försörjer fjärrvärme och drivmedel med energi och gör energisektorn mer förnybar. Rätt använd är skogen en viktig källa för energi till samhället. Skogen kan kallas för naturens soldrivna energifabrik eftersom den lever, växer och dör i kretslopp med solen och utan påverkan på vår miljö. Dessutom finns skogen i allas hjärtan. Människor har i alla tider vistats i skogen för avkoppling, rekreation och återhämtning av energi. 

 

biobransle_1_1780x600.jpg 

 

Fakta om biokraftvärmeverket

 

Snart är det nya biokraftvärmeverket i full drift
Bygget av ett av världens största biobränslebaserade kraftvärmeverk startade i januari 2013 och togs i drift i början av 2016.

Tar vara på spillrester
Biokraftvärmeverket, som producerar både värme och el samtidigt, tar tillvara energin i restprodukter från skogsindustrin som inte går att använda till något annat.

Drift och kapacitet
När den nya anläggningen är i full drift används flis motsvarande tre skottkärror i sekunden. Anläggningen kommer årligen producera 750 GWh el och 1 700 GWh värme vilket räcker för att värma 190 000 lägenheter eller halva uppvärmningen av en stad i Göteborgs storlek. 
 
 

 illustration_biokraftvarmeverk.jpg

Ett steg närmare målet - 100 procent förnybar energi
Den nya anläggningen drivs av 100 procent förnybar energi och fasar ut fossila bränslen, vilket ger minskade koldioxidutsläpp i Stockholm med cirka 126 000 ton per år. Det är lika mycket som vägtrafiken i huvudstaden släpper ut under en och en halv månad. När vårt nya biokraftvärmeverk i Värtan är i full drift ökar vi andelen förnybar och återvunnen energi i vår produktion till 90 procent.

Speciell utformning
Anläggningen har fått sin speciella utformning med en inbuktning på ena långsidan och ena kortsidan för att bevara tre flera hundra år gamla ekar som står på tomten.
 
Investering för förnybar energi 
Investeringen på cirka 5 miljarder kronor är ett stort steg i utvecklingen av en hållbar energiförsörjning i Stockholm och Europa. Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar eller återvunnen energi.
 
 

 biokraftvarmeverket 7_1780x600.jpg

 

Varför biokraftvärme?

 
Kraftvärme innebär att man utvinner både värme och el ur ett och samma bränsle. Det gör kraftvärmen mycket energieffektiv och så mycket som 90 procent av energin i ett bränsle kan användas. Det är alltså ett mycket bra sätt att framställa energi. Som jämförelse kan sägas att en personbil sällan utvinner mer än 20 procent och ett kolkraftverk sällan över 30 procent av bränslet. Om man dessutom använder förnybara eller återvunna bränslen, så kan kraftvärmen göra mycket för att minska storleken på vårt gemensamma ekologiska fotavtryck.
 
 
 1780x600 infograpics_126000_ton.jpg

 
 

Övrig information

Press

Fler bilder på biokraftvärmeverket

Läs mer om vår hantering av biobränslen och hållbart skogsbruk
Stockholms stad

Fortum

Fortum Värme

Frågor och svar (pdf)​


 

 Vill du veta med om vad som händer i projektet? Gå till Aktuellt

 

Har du frågor om eller synpunkter på projektet? Kontakta kundservice måndag–fredag kl 8.00-16.30 på telefon 020-46 00 00 (knappval 6) eller kundservice.varme@fortum.com​. Övriga tider ringer du felanmälan på telefon 020-31 31 51​.​

 

 

2016-10-03