Energikundservice elkunder

Du som är kund hos Fortum Markets AB faktureras numera genom bolaget Energikundservice Sverige AB. Det gäller inte kunder hos Fortum Värme.

Fakturan ser ut precis som tidigare, bankgiro- och postgironummer är detsamma och den enda förändringen är att det står Energikundservice Sverige AB som betalningsmottagare.

Vad är Energikundservice Sverige AB?

Energikundservice Sverige AB ägs av Fortum och är ett bolag som hanterar fakturering åt Fortum.
 

Om du har e-faktura

Du får din e-faktura precis som vanligt. Det står Energikundservice Sverige AB som avsändare och betalningsmottagare och det är samma bank- eller postgironummer som tidigare. Om du har valt automatgodkännande hos din internetbank, kommer du att behöva välja om denna funktion. Kontakta din bank för mer information om hur du går tillväga.
 

Om du har autogiro

Har du autogiro dras fakturabeloppet precis som vanligt. Inget nytt medgivande behövs. Betalningarna som tidigare gått till Fortum Markets AB (organisationsnummer 556549-0678) kommer i fortsättningen automatiskt att gå till Energikundservice Sverige AB (organisationsnummer 556737-0803)

Om du har några frågor om detta eller vill ändra ditt sätt att betala dina fakturor från Fortum är du välkommen att ringa oss på 020-46 00 00 (privat) eller 020-818 818 (företag). Du kan även ändra via din bank eller internetbank.

2016-02-10