Råd vid fjärrvärmeavbrott

​​Fjärrvärme har en hög driftsäkerhet vilket innebär trygga och säkra leveranser. Det är mycket ovanligt att vi inte kan leverera fjärrvärme anslutna fastigheter i vårt nät. Men precis som vid annan produktion behöver nätet ibland underhållsarbete för att kunna garantera den höga driftsäkerheten och då måste vi stänga av delar av nätet.

Avisering av avbrott

Planerade avbrott i leveransen av fjärrvärme aviseras vanligtvis 10 arbetsdagar innan planerat datum för genomförande. Avisering sker på hemsidan och via brev.

Att tänka på vid ett avbrott

Under ett avbrott i fjärrvärmeleveransen finns fortfarande kallvatten. Temperaturen i huset påverkas inte nämnvärt under ett kortare avbrott. Vad man kan tänka på är att inte öppna fönster och dörrar i onödan.

Efter en avstängning kan fastighetens varmvatten behöva cirkulera i upp till 10 minuter innan det blir varmt i kranen.
Vid upplevda problem kan det också vara bra om fastighetens tekniska förvaltning kontrollerar att anläggningen återgått till normal funktion.
 

Kan man använda disk- och tvättmaskin?

Idag har disk- och tvättmaskiner ofta ett eget uppvärmningssystem för vatten, vilket resulterar i att dessa inte påverkas av ett avbrott i fjärrvärmeleveransen.  

2017-03-14