​Frågor och svar företagskund

 • Avbrott värme: Hur får jag reda på ett aviserat avbrott i fjärrvärmeleveransen?

  Klicka här för att bli komma till Fortum Värmes hemsida. www.fortumvarme.se
 • Elproduktion: Hur betalas ersättningen ut för elproducenter?

  Nya rutiner för fakturering av produktionsersättning
  Fram tills nu har du fått en faktura där kostnader och intäkter kvittats på en och samma faktura. Men av skattemässiga skäl, enligt ett EU-direktiv, måste Fortum börja särredovisa kostnader och intäkter för dig som är näringsidkare. Därför kommer du att från och med faktureringsdatum 2012-01-01 att få två olika typer av fakturor, en självfaktura för produktionsersättningen samt en vanlig faktura för abonnemangskostnader.

   
  Faktura för Produktionsersättning
  Eftersom din produktionsersättning är en kostnad för Fortum så borde du egentligen fakturera oss. För att göra det så enkelt som möjligt för dig så kommer vi att lösa detta på följande sätt:
  • Vi skickar dig en särskild kreditfaktura, en så kallad självfaktura, för produktionsersättningen.
  • Momsen på självfakturan hanterar du som utgående moms.
  • Redovisningsmässigt hanterar du självfakturan som om du skulle skicka en faktura till Fortum för produktionsersättningen.
   
  Faktura för Abonnemangskostnader
  Vi skickar dig en separat faktura för inmatnings- och uttagstariff som ska hanteras som en vanlig faktu-ra.

 • Energikonto, fjärrvärmeprognos: Var hämtar jag min fjärrvärmeprognos?

  Klicka här för att bli komma till Fortum Värmes hemsida. www.fortumvarme.se
 • Energiskatt: Jag är ett tillverkande företag och kan ha rätt till lägre skattesats på min el. Hur går jag tillväga?

  ​Först behöver du ta reda på om företaget har rätt till den lägre skattesatsen (0 öre/kWh respektive 0,5 öre/kWh).
  Läs mer om reducerad energiskatt

  Ansökningsblankett (Försäkran om industriell verksamhet och yrkesmässig växthusodling) för reducerad energiskatt
  I ansökningsblanketten hittar du också villkor för att erhålla en lägre skattesats.

  ​Skicka Försäkran om industriell verksamhet och yrkesmässig växthusodling, registreringsbevis från Bolagsverket samt registreringsbevis från Skatteverket (F-skattebevis) till:
  Fortum Markets AB
  c/o Fortum Fakturering
  115 77 STOCKHOLM

 • Fakturakopia: Hur gör jag om jag vill ha en kopia på min faktura?

  För snabbaste hantering är du välkommen till vår nättjänst Energikonto, där kan du bland annat se dina fakturor från Fortum. Energikonto är en gratistjänst som är öppet dygnet runt. 

  Om du är el- eller elnätskund är du även välkommen att ringa oss på företagskundservice på telefon 020-818 818 eller via e-post till foretagkundservice@fortum.com.

  Om du är Fjärrvärmekund är du även välkommen att kontakta kundservice på telefon 020-31 31 51 eller via e-post kundservice.varme@fortum.com.

   

Se flera frågor och svar genom att välja kategori ovan

Se flera frågor och svar genom att välja kategori ovan