Installatörer inom fjärrvärme/-kyla

Som installatör av fjärrvärmen är du delaktig från planering via samordning till utförande av själva jobbet därför vill vi underlätta och säkerställa att du har korrekt och aktuell information
.
 
Här nedan har vi samlat manualer, formulär och information till installatörer gällande installation och ombyggnad av fjärrvärme- och fjärrkylacentraler.
 

 

 
Ombyggnation eller flytt av befintliga ledningar

 

Observera att vid all form av ombyggnation eller flytt av ledningar så måste kontakten med Fortum värme tas i mycket god tid för att inte installationsarbetet ska bli försenat. Kontakta Fortum Värme via kundservice.varme@fortum.com

 

Installationsanvisningar fjärrvärmecentral

Från och med den 1 maj så gäller våra uppdaterade installationsanvisningar för Fjärrvärme. Du hittar dom under länken "Installationsanvisningar Fjärrvärme".

PM förändringar Installatörsanvisningarna

Information om ny- och ombyggnad av fjärrvärmecentral. Anvisningarna tillämpas vid projektering, upphandling och installation av fjärrvärmecentraler.
 

installationsanvisningarv12form.pdfinstallationsanvisningar fjärrvärme

Dimensioneringskort Fjärrvärme

PM lågtemperaturområden.pdf

Installationsanvisningar fjärrkylacentral

 

Information om ny- och ombyggnad av fjärrkylacentral. Anvisningarna tillämpas vid projektering, upphandling och installation av fjärrkylacentraler.

Installationsanvisningar fjärrkylacentral (pdf, 1,5 MB)

Dimensioneringskort för fjärrkylacentral (pdf, 147 kB)

Slutkontroll för fjärrvärme, fjärrkyla och byggvärme

Beställningsformulär av granskning inför kommande slutkontroll i samband med ny- och ombyggnad av fjärrvärme- eller fjärrkylacentral. Observera att kund/installatör är ansvarig för att boka in slutkontroll.

Beställning inför slutkontroll fjärrvärme och fjärrkylacentral

 

 

2017-08-21