Konsumenträtt, klagomål och användarrådgivning

Vi vill bli bättre

För att vi ska bli så bra som möjligt är det viktigt att du talar om för oss om du inte är nöjd. Du behöver inte vara så formell, det viktigaste är att du ger oss möjlighet att rätta till eventuella fel så snabbt som möjligt.
 

Kundservice

I första hand ska du kontakta vår kundservice och framföra dina synpunkter eller ditt klagomål.
Här kan du komma i kontakt med kundservice

 

Kundombudsman

Skulle du inte vara nöjd med den slutliga lösning du blivit erbjuden av vår kundservice, är du välkommen att kontakta kundombudsmannen. Vi kan hjälpa dig med att få lösningen av ditt ärende prövad. Vi tar samtidigt gärna emot dina synpunkter på Fortum och den service du fått. Kundombudsmannen når du oss enklast på e-postadress kundombudsmannen@fortum.com. Du kan också skriva till oss på adress:

Kundombudsmannen
Fortum
115 77 Stockholm

När du skriver vill vi gärna att du kortfattat beskriver ditt ärende och varför du inte är nöjd med den lösning du fått. Kom ihåg att ange ditt namn och ditt kundnummer eller ett fakturanummer. Ange gärna också ett telefonnummer där vi kan kontakta dig.

Rådgivning och tvistlösning

Du kan också få hjälp och rådgivning hos andra än Fortum, t ex:

Energimarknadsbyrån

Hos Konsumenternas energimarknadsbyrå, som är en självständig byrå för konsumenter, kan du få råd samt vägledning i frågor som rör elmarknaden. Energimarknadsbyråns webbplats

Konsumentverket
Här kan du få konsumentinformation och personlig vägledning. Konsumentverkets webbplats

Kommunala konsumentvägledare och oberoende användarrådgivning​

Hos Energimyndigheten hittar du information om landets kommunala energi- och klimatrådgivare som kan svara kostnadsfritt på frågor om uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatet, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat. Hos din kommuns konsumentvägledare kan du få stöd vid klagomål eller om du har råkat i en tvist med ett företag. Energimyndigheten webbplats

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

ARN är en statlig myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument. Allmänna reklamationsnämndens webbplats

 
Energimarknadsinspektionen (EI)

EI är tillsynsmyndigheten för elmarknaden som bedriver tillsyn över energimarknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.
Elmarknadsinspektionens webbplats

 
Domstol

Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol (tingsrätt). Du bör dock först ta kontakt med ett ombud, till exempel en advokat, som kan bedöma ditt ärende.
Sveriges Domstolars webbplats

Dina rättigheter som konsument

 

Ellagens kapitel 11 reglerar dina rättigheter som konsument.

Dokument: Konsumentensrattigheter_enlig2011_20kap.pdfKonsumentensrattigheter_enlig2011_20kap.pdf

Här kan du läsa ellagen i dess helhet

Uppförandekoder

 

Fortums värderingar speglar hur vi behandlar våra kunder, våra partners och våra medarbetare. Läs mer här om våra värderingar (på engelska).

Vid försäljning via telefon tillämpar vi de etiska regler som har tagits fram av Kontakta. Kontakta är en bransch- och intresseorganisation för företag och organisationer som arbetar med kundservice och försäljning per telefon. Läs mer på Kontaktas hemsida.

2017-06-26