Värmefotografering i nordvästra Stockholm

I natt samt natten till fredag kommer Fortum Värme att flygfotografera fjärrvärmenätet i nordvästra Stockholm med värmekamera. Fotograferingen kommer att börja kring klockan 23 och pågå upp till 5-6 timmar. Flygningen är en viktig del av underhållsarbetet och för att bedöma statusen på nätet.
 
Flygplanet kommer flyga på cirka 900 meters höjd och ljudet från motorerna kan störa boende. Tyvärr måste fotograferingen genomföras nattetid. Det beror både på att det är kallare då, vilket är viktigt för att få ett bra resultat med värmekamerorna, och på att det är alltför mycket annan flygtrafik över Stockholm dagtid, vilket gör det svårt att få tillstånd.
 
Frågor
Fortum Värmes kundservice, telefon 020-31 31 51, kundservice.varme@fortum.com

Tillbaka