Vi är glada och stolta över att vi har lyckats minska våra utsläpp

Tillsammans för ett grönare Stockholm
Nu är 2016 års miljövärden för Fortum Värmes produkter fjärrvärme och fjärrkyla klara. Vi är glada och stolta över att vi har lyckats minska våra utsläpp. Klimatpåverkan från fjärrvärmen minskade sammantaget från 83 till cirka 64 gram per kWh fjärrvärme eller sammanlagt 70 000 ton.

Läs mer

Tillbaka