Viktig information om Värtaverkets verksamhet

En informationsfolder delas ut till allmänheten den 14 februari
Vart femte år går Storstockholms brandförsvar ut med information till de som bor nära verksamheter som hanterar kemikalier som kan innebära fara för allmänheten. Detta sker enligt den så kallade Sevesolagen som innebär att allmänheten ska ha information om hur de ska agera – ifall en olycka skulle ske. Inom Fortum Värme så är det Värtaverket (främst hamnen), Hässelbyverket och Lidingöverket som hanterar kemikalier i den omfattning som lagen anger kräver informationsplikt.

Frågor 
Fortum Värmes kundservice, telefon 020-31 31 51, kundservice.varme@fortum.com

Tillbaka