Ånga över biokraftvärmeverket i Värtan

Nu har ångblåsningen av rören i vårt nya biokraftvärmeverk i Värtan startat. Det är en viktig del i driftsättningen och innebär att vi blåser rent ångledningarna som leder till den turbin som omvandlar ånga till el och värme. Ångblåsningen sker två gånger per dag och då syns ånga över taket på anläggningen och ett ganska högt ljud kommer att höras.

 

Läs mer om ångblåsningen här

Tillbaka