Första leverans av biobränslen till nya kraftvärmeverket i hamn

​Nu har den första fartygsleveransen av biobränslen kommit till Värtahamnen. Leveransen är ett första test och nu ska all utrustning provas för att mycket snart kunna förse Fortum Värmes nya biokraftvärmeverk med bränsle.

 

Läs mer om den första leveransen av biobränsle

 

Den nya anläggningen, som ska producera både värme och el samtidigt, kommer att ta tillvara energin i restprodukter från skogsindustrin såsom flis, bark, grenar och kvistar. Biobränslet kommer årligen att omvandlas till 750 GWh el och 1700 GWh värme, vilket motsvarar uppvärmningen av cirka 190 000 normalstora lägenheter eller halva uppvärmningen av en stad i Göteborgs storlek.

Tillbaka