Fortsatt ökad kundnöjdhet

Vi fortsätter öka i den stora mätning som årligen genomförs av Svenskt Kvalitetsindex, SKI, i kategorin energi. Jämfört med föregående år ökade vi  med + 1,8 punkter i mätningen för privatkunder och fick nu betyget 64,4 - vilket är nära branschsnittet på 68,1. Kundnöjdheten har ökat under en tioårsperiod, vilket hänger samman med ett hårt arbete för att sätta kunderna i fokus. Vi har förbättrat vår kundservice, fakturorna har förenklats och vi jobbar aktivt med våra kunderbjudanden.

Undersökningen visar också att det blivit vanligt att elhandelsföretagen erbjuder sina kunder ”grön el” och möjlighet att välja hur elen produceras. Däremot finns en generationsskillnad som visar att 80- och 90-talisterna är mer intresserade av att välja produktionskälla för sin el än vad 40-talisterna är, som i sin tur är mer aktiva vad gäller att följa sin förbrukning och omförhandla sina avtal.


 

​ 

Tillbaka