Hållbara och effektiva energilösningar och tjänster

Våra tjänster inkluderar drift och underhåll av olika typer av kraftverk, underhållsplanering, värme- och miljöprestanda, förbränningsteknik, översyn av turbiner och generatorer, tillgänglighets- och tillståndskontroll, energistyrning och IT-system, konsulttjänster inom vattenkraft och entreprenad liksom mycket specialiserade produkter och tjänster inom kärnkraftssäkerhet och avfallshantering.

Mer information om våra produkter och tjänster finns på våra engelska sidor. Läs mer om våra broschyrer nedan.

Brännare

​Aktuellt

Läs artikeln: Nordisk Energi 6/2016 s. 48-49: Nya brännare minskar utsläppen vid Värtaverket

kärnkraftstjänster

    Enastående kärnkraftstjänster

drift-underhållstjänster

​    Förstklassiga drift- och underhållstjänster

experttjänster

​    Effektiva experttjänster

Power Solutions Newsletter

    Power Solutions Nyheter på engelska sidor

2017-01-11