Expertjänster

Experttjänster för företag

Vill du minska ditt klimatavtryck? Vill du växa energieffektivitet? Här hittar du en stor variation av olika expertlösningar inom energibranchen.

Power Solutions - hållbara och effektiva energilösningar och tjänster

Vi erbjuder bland annat drift och underhåll av olika typer av kraftverk, underhållsplanering, värme- och miljöprestanda, förbränningsteknik, översyn av turbiner och generatorer, tillgänglighets- och tillståndskontroll, energistyrning och IT-system, konsulttjänster inom vattenkraft och entreprenad liksom mycket specialiserade produkter och tjänster inom kärnkraftssäkerhet och avfallshantering.

  

Aktuellt 

Hur Site Diary kan hjälpa dig? Klicka på videon!

Kontakta oss

2017-11-07