Power Solutions - hållbara och effektiva energilösningar och tjänster

Power Solutions  efbjuder en stor variation av olika expertlösningar inom energibranchen.

Vi erbjuder drift och underhåll av olika typer av kraftverk, underhållsplanering, värme- och miljöprestanda, förbränningsteknik, översyn av turbiner och generatorer, tillgänglighets- och tillståndskontroll, energistyrning och IT-system, konsulttjänster inom vattenkraft och entreprenad liksom mycket specialiserade produkter och tjänster inom kärnkraftssäkerhet och avfallshantering.

Mer information om våra produkter och tjänster finns på våra engelska sidor. Läs mer om våra broschyrer nedan.

Turbin

​Aktuellt

Pressmeddelanden 2017-05-16 : Genom att kombinera sina kompetenser kan Fortum och VG Power Turbo AB nu erbjuda kunderna det bästa nordiska servicekonceptet för alla delområden i turbinanläggningar. Det blir effekten av att Fortum Sverige AB nu förvärvar svenska VG Power Turbo AB:s generatorverksamhet, inkl. VG Power Tools AB. Tillsammans siktar bolagen, förutom att stärka sin position på den svenska marknaden, på tillväxt i större skala. 

kärnkraftstjänster

    Effektiva experttjänster

drift-underhållstjänster

​    Förstklassiga drift- och underhållstjänster

experttjänster

​    Ena​​stående kärnkraftstjänster

Power Solutions Newsletter

    Power Solutions Nyheter på engelska sidor

2017-06-05