Fjärrkyla i Hornsberg

Fortum har byggt ett kallvattenlager för fjärrkyla i berget under Hornsberg och har byggt ut fjärrkylanätet. För att kunna ansluta fler kunder till fjärrkylanätet drog vi under perioden juni 2011–juni 2012 ledningar i vattnet mellan kallvattenlagret i Hornsberg och in mot city. Sedan kyllagret togs i full drift 2012 bidrar de nya fjärrkylakunderna i Stockholm till att koldioxidutsläppen globalt minskar med cirka 30 000 ton per år.

Hur gick det till?

Ledningarna ligger på botten och går mellan kallvattenlagret i Hornsberg, via Karlbergssjön, Barnhusviken, Klara Sjö och Riddarfjärden in till Tegelbacken framför Sheraton hotell. Fjorton stycken 500 meter långa ledningar bogserades till Riddarfjärden och fogades samman på plats. Sänkningen av ledningarna utfördes från pontoner och båtar på kanalen. Viss schaktning krävdes och för att undvika att vattnet grumlades gjordes schaktningen innanför geotextildukar. Stundtals var det begränsad framkomlighet i trafiken vid Hornsbergs Strand.

Fjärrkylaledningar sänks till botten i Karlbergskanalen 

 

 

 

 

 

 

Ledningarna fogades samman på plats innan de sänktes i kanalen från båtar och pontoner. Foto: Eddie Granlund.

Fjärrkyla miljövänligt alternativ

Fjärrkyla är ett energieffektivt och miljövänligt alternativ till andra nedkylningsmetoder. En betydande fördel med fjärrkyla är lagringsmöjligheten. Behovet av fjärrkyla varierar mycket under dygnet. Nattetid är behovet lågt och på eftermiddagarna är det som störst. Med det nya kallvattenlagret och ledningsnätet kan vi använda överkapaciteten som finns nattetid till att kyla vattnet i magasinet. När eftermiddagen närmar sig kan vi använda det nedkylda vattnet för att producera fjärrkyla till våra kunder. Utbyggnaden av ledningsnätet gör att fler kunder kan ansluta sig och få fjärrkyla.

Fjärrkyla ger en lägre elförbrukning jämfört med kylmaskiner, vilket minskar utsläppen av koldioxid. Och varje enskild kund, nya såväl som befintliga, betyder effektivare energihushållning, minskad global resursförbrukning och lägre miljöpåverkan.

2015-10-05