Fjärrkyla

Fjärrkyla i Hornsberg

Fortum har byggt ett kallvattenlager för fjärrkyla i berget under Hornsberg och har byggt ut fjärrkylanätet.

Hornsberg

Frikyla på Beckholmen

Från 30 meters djup i Saltsjön och 100 meter söder om Beckholmen kommer vi att ta havsvatten och leda det till produktionsanläggningen på Beckholmen.

Beckholmen

Fjärrkylahandboken

Här kan du ladda ned en förbättringsguide som beskriver hur du effektiviserar driften av din fjärrkylaanläggning.

Fjärrkylahandboken

Fjärrkyla och miljö

Fjärrkyla tar tillvara på energi som annars går förlorad och kan ersätta miljöskadliga och bullrande kylmaskiner.

Fjärrkyla och miljö