Fjärrkyla

​Fjärrkyla är perfekt för att göra det svalt och skönt i butiker och på kontor. Men även serverhallar, sjukhus, industrier och andra platser har nytta av fjärrkyla. Du kan få fjärrkyla i princip var som helst i centrala Stockholm och i Nacka, Skärholmen, Tensta, Vilunda, Älvsjö och Kista/Akalla.

Faktum är att Stockholm har världens största fjärrkylasystem – 250 kilometer långt – och vi fortsätter att växa. Ju fler som är med och bidrar – desto bättre fungerar det.
 
Fjärrkyla tar tillvara på energi som annars går förlorad och kan ersätta kylmaskiner. Fortums fjärrkyla produceras med 100 procent förnybar och återvunnen energi och innebär maximal hushållning av naturens och samhällets resurser.

 

 

2017-09-01