Kärnkraft

Kärnkraftsproduktionen avger minimalt med koldioxidutsläpp, därför spelar kärnkraft en central roll i motverkandet av klimatförändringen. Kärnkraftens utsläpp av växthusgaser är till och med lägre än vid produktionen av vind-, vatten- eller solkraft.

Driften av ett kärnkraftverk fordrar stor teknisk kompetens, rigorösa säkerhetsbestämmelser och fortlöpande övervakning.

Fortum och kärnkraftverken

Fortum äger kärnkraftverket i Loviisa i södra Finland. Fortum är också delägare i några kärnkraftverk. I Finland äger vi 26,6% av Olkiluoto 1 och 2 och 25% av Olkiluoto 3 (som ej ännu är taget i drift). Det är TVO som är majoritetsägare och ansvarar för den dagliga driften.

I Sverige äger Fortum 22,17% av Forsmarks kärnkraftverk. Övriga delägare är Eon, Skellefteåkraft och Vattenfall, som även är majoritetsägare och ansvarig för den dagliga driften.

Slutligen äger Fortum 43,37% i Oskarshamns kärnkraftverk där Karlstads kommun har en ägarandel och Eon är majoritetsägare och operativt ansvarig.

Reaktorerna i Lovisa kärnkraftverks nuvarande enheter (Lovisa 1 och Lovisa 2) är tryckvattenreaktorer, medan reaktorerna i TVO:s befintliga kärnkraftverksenheter (Olkiluoto 1 och Olkiluoto 2) är kokvattenreaktorer. Reaktorn i TVO:s nya kraftverksenhet, Olkiluoto 3, är en tryckvattenreaktor.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

2016-03-21