Så sätts elpriset

​I energibranschen finns det många olika faktorer som styr vad slutpriset blir. Till exempel påverkar väder, kostnader för utsläppsrätter samt aktörer som Energimarknadsinspektionen och elbörsen Nordpool.

Elbörsen Nord Pool

El köps och säljs på elbörsen Nord Pool, där elproducenterna bjuder ut sin vara till köparna, elhandelsföretagen. Nord Pool är helt enkelt en marknad där man kan köpa eller sälja el.

Fortum, precis som de flesta andra elproducenter, säljer nästan all sin el via Nord Pool.

Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionen är en tillsynsmyndighet som har ansvar över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. I och med att elnätsverksamheten är ett monopol så har Energimarknadsinspektionen som uppdrag att se till så att nätföretag inte sätter för höga eller oskäliga priser.

Energimarknadsinspektionen tar i sin bedömning av priserna hänsyn till faktorer som hur långt det är mellan elnätskunderna för en aktör och olika typer av terräng. Därför varierar avgifterna beroende på var man som konsument bor. Elmarknadsinspektionen reglerar också det man kallar för elkvalitet, det vill säga hur många och långa elavbrott som kan tolereras och hur stora investeringar som elföretagen gör för att minska avbrotten.

Energimarknadsinspektionen har granskat och godkänt Fortums avgifter.

Andra påverkansfaktorer

Eftersom tillgång och efterfrågan styr elpriset så blir priset på el högre när det finns lite el att tillgå. Och tillgången påverkas av många olika faktorer. Till exempel så ökar efterfrågan på el vid riktigt kallt väder och då går priset upp. När det däremot är varmare så sker motsatsen.

Nederbörd och snösmältning har en direkt påverkan på nivåerna i vattenmagasinen. Vattenmagasinen används för att spara vatten som ett sätt att lagra energi och de tappas ur under den del av året när vattentillrinningen är mindre. Om vattenmagasinen är välfyllda blir elpriserna också lägre.

Andra faktorer som påverkar elpriset är väderprognoserna generellt, kostnader för att släppa ut koldioxid, (s.k. utsläppsrätter) och världsmarknadspriserna på kol, olja och naturgas.

2014-08-04