Solkraft - solpaneler

Solkraft - framtidens starkaste lysande kraftkälla

Vi tror att solkraft kommer att bli ett av de viktigaste energislagen i framtidens solekonomi. Därför tittar vi mer och mer på solkraft och har börjat investera både i småskalig och storskalig produktion. Vi erbjuder solcellspaket med solpaneler för mikroproduktion samt arbetar med forskning och utveckling av solkraft. Med våra solkraftsparker får vi möjligheter att skaffa oss kunskap inom olika solcellstekniker.

 
Vi är delägare i en av de större svenska solkraftsparkerna, som ligger i Glava, utanför Arvika i Värmland och sedan ett par år tillbaka har vi verksamhet i Indien, med kontor i New Delhi och äger solkraftsparker i Rajasthan och Madhya Pradhesh.
 
Solen ger lika mycket energi på en enda dag som hela mänskligheten har konsumerat under de senaste 35 åren. Blir vi bättre på att ta hand om solenergin så kan vi hantera klimatutmaningen bättre. Så följ med på resan mot en solekonomi.
 

5 MW solkraftspark i Rajasthan i Indien  

 
I juni 2013 köpte vi en solkraftspark i Rajasthan i nord-västra Indien. Parkens maxkapacitet under ideala solförhållanden är 5,4 megawatt, och årsproduktionen är beräknad till runt 9 gigawattimmar.  

Nybyggd solkraftspark i Madhya Pradesh i Indien

 
I januari 2016 invigdes vår nya solpark på 10 MW i Madhya Pradesh i Indien. Solparken är det andra solenergiprojektet i Indien och kommer genom tillskottet av ny el att tränga undan CO2-utsläpp på mer än 18 000 ton årligen.Vår totala solportfölj tredubblas genom Madhya Pradesh till 15 MW.
 

Glava Energy Centre solkraftsforskning    

 

Glava Energy Center är den största landbaserade solcellsparken i Norden och Fortum är en av de partners som har hjälp till att möjliggöra detta projekt. Parken är belägen i Arvika kommun. Förutom att vara en innovativ arena för nya former av elproduktion så är Glava Energy Centre också en testplats för olika funktionaliteter inom smarta elnät, ett område som är nödvändigt för framtidens solekonomi.

Glava Energy Centre kommer, förutom att producera förnybar energi, att arbeta mot att utveckla samarbetet mellan olika parter för att skapa förutsättningar för ny hållbar energi och ett bättre energiutnyttjande. Under 2012 utökades parken med ytterligare 24kW solceller.

Småskaliga solcellspaket till våra kunder

 

Vi erbjuder småskaliga solcellspaket till våra kunder i Finland och Sverige. Tillsammans med solpanelerna erbjuder vi installation av skräddarsydda paket för mikroproduktion av solel hos våra elkunder. Läs mer om våra solcellspaket här.

Om våra solcellspaket
 
 

 

 
 
 

 ​​​

2016-04-22