Miljöeffekter av sol- och vågkraft

Vi utvecklar energilösningar för kommande generationer. Sol- och vågkraft är förnybar energi när den är som renast.

​Solkraft

Solcellers miljöpåverkan är relaterad till tillverkningen av och tillgängligheten till de nödvändiga specialmaterialen och metallerna. Val av placering och miljöfrågor förknippade med överföring av el är mindre problem än utsläppen av växthusgaser från de ersatta fossila energiformerna.

Esbo stad och Fortum har tillsammans installerat ett kraftverk med en nominell effekt på 55 kW på bildepån i Esbo. Kraftverket togs i bruk i juni 2010 och dess årliga kapacitet är cirka 45 MWh el, vilket räcker för den årliga förbrukningen hos 10–15 elbilar.

I oktober 2009 anslöts Glava Energy Centers system på 80 kW till Fortums nät i Sverige . Detta är det största landbaserade solkraftverket i Norden. Dessutom testar Fortum ett system på 5 kW på ett höghustak på Kungsholmen i Stockholm.

I juni 2013 investerade Fortum i ett solkraftverk i Rajasthan, Indien. Solkraftsparken har effekt på 5,4 megawatt och den årliga produktionen uppgår till ungefär 9 GWh.

Vågkraft

Vågkraft är en utsläppsfri energiform, vars lokala miljöpåverkan kan hanteras. Havsvågorna för med sig en enorm mängd energi och en potential på nästan kontinuerligt energiuttag. Enligt vissa bedömningar skulle hela 10 % av världens energibehov kunna fyllas med hjälp av vågkraft. Vi deltar i två vågkraftsprojekt i Sverige och Portugal som syftar till att bygga demonstrationsanläggningar. Den svenska anläggningen, utanför Lysekil på Västkusten, kommer att ha en installerad effekt på 10MW, vilket gör den till världens största vågkraftverk.​

2015-05-20