Vågkraft - en outtömlig energikälla för framtiden

Vågkraft är en förnybar energiform med enorm potential. Den är fortfarande under forsknings och utvecklingsfas, och det är inom R&D som Fortum arbetar med vågkraft. Det finns olika typer av vågkraftsteknologier som baseras på sättet man utnyttjar vågornas kraft. Till exempel kan man utnyttja kraften i ytvågorna eller kraften i vågorna på botten. Fortum forskar inom båda dessa områden.

Fortum deltar i två projekt som syftar till att bygga demonstrationsanläggningar i Frankrike respektive Sverige. Det Franska projektet, som genomförs tillsammans med Finska AW-energy och Franska DCNS fokuserar på bottenvågor. I Sverige sker forskningen kring ytvågor och vågkraftsparken har byggts i samarbete med Seabased Industries och Energimyndigheten.

Fortum har också tecknat avtal med Wave Hub i Storbritannien för att testa vågkraftslösningar utanför Cornwalls kust. Lösningen vi tittar på där är det finska företaget Wellos teknologi "Penguin". Wello är ett utvecklingsföretag inom vågkraft och deras teknologi utnyttjar ytvågorna.

Vågkraft på svenska västkusten

 

I januari 2016 kopplade Fortum och Seabased in den första vågkraftsparken om 1MW till det nordiska elnätet. Parken, som ligger utanför Smögen, producerar nu elektricitet och teknologin utvärderas när den är i produktion. Projektet har varit en gemensam satsning mellan Fortum och Seabased industries med stöd av Energimyndigheten. I februari 2010 gav energimyndigheten ett investeringsanslag till Fortum och Seabased för att bygga en fullskalig vågkraftspark. Tillverkningen av vågkraftsparken har skett i Seabaseds fabrik i Lysekil. Parken har installerats i Sotenäs kommun utanför Smögen i Sverige. Den installerade effekten uppgår till 1 MW.

Vågkraftsutveckling i Frankrike

 

Fortum, den Franska marineindustrigiganten DCNS, och det finska vågkraftsföretaget AW-Energy, där Fortum är delägare, tecknade i september 2013 ett avtal att forska på och utveckla vågkraft. Projektet har stöd av La Région Bretagne i Frankrike. Som del i utvecklingen skall företagen tillsammans bygga en 1,5MW demonstrationsanläggning i Bretagne, Frankrike. Fortum ansvarar för projektledning och står som ägare för anläggningen, DCNS utvecklar platsen för parken och byggandet. Teknologin som valdes för testet, WaveRoller, utvecklades av AW-Energy med eget patent. Avtalet är en förlängning av ett forskning och utvecklingssamarbete som inleddes 2011 mellan DCNS och Fortum. WaveRoller-tekniken utnyttjar kraften i bottenvågor för att producera elektricitet. Metoden har tidigare testats i Portugal utanför Peniche.

Test av nya vågkraftstekniker med Wave Hub i Cornwall, England

 

Europakommissionens forskning och utvecklingsprogram Horizon 2020 har beviljat 17 miljoner Euro till projektet Clean Energy From Ocean Waves (CEFOW) som koordineras av Fortum. Målet med det fem år långa projektet är att forska på och utveckla användningen av Penguin vågkraftsomvandlare, som utvecklats av Finska Wello, i nätanslutna havsförhållanden. Testprojektet kommer att genomföras på Wave Hubs vågkraftsanläggning utanför Cornwall i Storbritannien, där Fortum har hyrt ett område.

Miljöpåverkan

Vågkraft är en förnybar och utsläppsfri energiproduktionsform. Den kan ha en lokal påverkan på ekosystemet där parken installeras. Det är svårt att avgöra den påverkan eftersom teknologin är så ny, men starka indikationer visar på att vågkraft kan ha en positiv påverkan på det lokala ekosystemet. Den positiva påverkan kommer sig av att vågkraftsparkerna fungerar som artificiella rev med en ökning av både mikro och makrofauna som resultat. Fiske kan ej heller genomföras i områden med vågkraft. Havsvågor innehåller mycket energi, och det uppskattas att den kan stå för 10% av världens energibehov.

​​​​​​​

 
Film om vågkraft

Här kan du se film om vågkraftsparken i Sotenäs.

Se filmen >>


Nyhetsbrev

Är du intresserad av vad som händer på Fortum och inom energibranschen så kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev för journalister och opinionsbildare.

Prenumerera här >>

 


 

2016-04-22