Utredning om nytt kraftvärmeverk i Lövsta

​Fortum och Stockholms stad undersöker förutsättningarna för en ny kraftvärmeanläggning på gamla deponiområdet i Lövsta. En ny anläggning i Lövsta skulle då ersätta Hässelbyverket och därmed frigöra mark för att bygga bostäder.

Alternativet till en ny anläggning i Lövsta är en fortsatt utveckling av Hässelbyverket. I oktober 2012 erhölls ett nytt miljötillstånd för Hässelbyverket vid Mark- och Miljööverdomstolen.

Kontaktpersoner Lövsta

Leif Evaldsson, projektägare Lövsta, Fortum Värme, 08-671 70 00
Johan Alsparr, projektledare Lövsta, Fortum Värme, 08-671 70 00

2015-09-17