Värmeproduktion och kraftvärme

Fortum producerar och säljer värme i Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Förutom fjärrvärme fokuserar vår värmeverksamhet på industriånga, fjärr- och industrikyla samt avfallsenergi.

Vi producerar energi i flera hundra värmeverk och -centraler samt i 23 kraftvärmeanläggningar i sju länder. För värmeverksamheten i Sverige svarar bolaget Fortum Värme samägt med Stockholms stad, där Stockholms stad äger en andel på 50 %. Bolagets kärnverksamhet är fjärrvärmeproduktion och -försäljning till Stockholmsregionen.

Fortum i Ryssland har sin verksamhet i välutvecklade industriregioner i Uralområdet och västra Sibirien och bolaget är också ledande fjärrvärmeleverantör i sitt område. Värme produceras främst i kraftvärmeverk men även i värmepannor.

Fortum föregångare inom kraftvärme

I värmeproduktionen använder vi olika energikällor på ett mångsidigt sätt. Vi ökar kontinuerligt användningen av biobränslen och planerar nya anläggningar som bättre kan utnyttja biobränslen. Vi har tagit fram en egen framtidsinriktad teknik för biobränsleanvändning i vår värmeproduktion.

Fortum är en föregångare inom miljöanpassad kraftvärmeproduktion. Vid samproduktion av kraft och värme kan närmare 90 procent av bränslets energiinnehåll utnyttjas. Med hjälp av den värme som uppstår i samband med elproduktionen värms fjärrvärmevattnet upp på nytt och leds ut i fjärrvärmenätet eller så utnyttjas det som ånga i industriella processer. Kraftvärmeproduktionen bidrar till att minska miljöutsläppen med 25–40 procent.

​​​​​​​​

2017-02-07