Aktuellt

Invigning av Brista 2 - diskussion om avfallsförbränning och avfallshierarkien

Representanter från avfallstrappans stegVid invigningen av Bristaverkets avfallsförbränningsanläggning ordnades ett uppskattat seminarium om hur avfallshierarkins olika trappsteg måste samverka.

Vid seminariet lyftes lyckoforskningens rön om att materiell konsumtion inte gör oss så lyckliga, vi imponerades av hur tjänsten Blocket skapar stor klimatnytta genom att göra det lättare att återanvända, vi fick höra spännande projekt om återvinning av textilier i Stockholm, Profu visade att de länder som kommit längst med återvinning samtidigt tycks ha kommit längst återvinningen – finns det verkligen någon verklig motsättning? Slutligen visade Ragnsells på spännande potentialer till återvinning av metaller från såväl gamla deponier som slagg och aska.

Fortum Värme summerade att det är självklart att den s k avfallshierarkien är grunden för en hållbar avfallshantering. Att lyfta resurs och materialflöden genom hela hierarkien bör vara utgångspunkten för den fortsatta utvecklingen inom området. Materialåtervinning och energiåtervinning är komplement till varandra och båda behövs i ett långsiktigt hållbart avfallsbehandlingssystem. Gemensamt för de länder som har kommit längst i att utveckla sina avfallsbehandlingssystem och att minska deponering är också att de har valt en kombination av återvinningsmetoder. De länder som har mest materialåtervinning är i regel också de länder som har mest energiåtervinning.

Olika avfallsslag har olika förutsättningar för återvinning. Utsorterade homogena material som tex tidningspapper, plastspill från industrin samt metaller eller glas som är svåra att energiåtervinna lämpar sig bäst för materialåtervinning. Sammansatta och nersmutsade material, material med oönskade föroreningar eller material av för låg kvalitet för materialåtervinning lämpar sig mer för energiåtervinning. För de flesta avfallsslag finns en brytpunkt där energiåtervinning ger en större miljönytta och ett minskat behov av jungfruliga material till en lägre kostnad än en för långt driven materialåtervinning.

De som deltog i diskussionen var Boel Björkenwall, Global Happiness Organisation, Martin Frey, VD Blocket, Helene Personne, Trafikkontoret Stockholms stad, Johan Sundberg, Profu och Johan Börje, Marknadsdirektör Ragn-Sells.

Läs pressmeddelandet som skickades ut i samband med invigningen här 

Läs mer om vår syn på avfall som bränsle här

Välkommen till öppet hus i Bristaverket lördag 30 november

Fredag 29 november invigs vårt nya kraftvärmeverk Brista 2 som producerar fjärrvärme och el från utsorterat brännbart avfall. Lördag 30 november kl 11–15 är det öppet hus i Bristaverket. Vi bjuder på fika, barnaktiviteter och guidade turer i anläggningen.

Plats: Bristaverket, Returvägen 14, Märsta

Ta sig till Bristaverket: Buss märkt med Fortum avgår från pendelstationen i Märsta varje hel- och halvtimme från kl 11.00.

Bilparkering: Det finns begränsat antal parkeringsplatser.

Anmälan: Ingen föranmälan behövs men antalet platser till turerna i Bristaverket är begränsade.

Läs mer: folder Bristaverket

(2013-11-28)  

Rengöring av pannan startar 27 september 

Arbetet med ångblåsning av pannan påbörjas 27 september och pågår cirka två veckor måndag–söndag klockan 7–22. Varje ångblåsning tar 5–10 minuter och utförs 2–4 gånger per dag. Rengöringen behöver utföras innan driftsättningen senare i höst och kan medföra buller. Vi har installerat ljuddämpare för att få ned ljudnivåerna. Vi gör mätningar för att se att riktvärdena för buller följs. Vid frågor kontakta Sofi Erselius, tel 070-683 07 45. Läs mer här. (2013-09-26) 

Buller när pannan rengörs

I höst tas det nya kraftvärmeverket i Brista i drift. Den avfallseldade anläggningen kommer att leverera fjärrvärme och el till hushållen i Storstockholm. I samband med driftsättningen görs en ångblåsning av pannan vilket kan medföra buller. Arbetet startar i slutet av augusti och pågår till mitten av september på vardagar kl 7–19. Varje ångblåsning tar 5–10 minuter och utförs 2–4 gånger per dag. Vi har installerat ljuddämpare för att få ned ljudnivåerna. Läs mer här. (2013-08-09)

500 personer jobbar med utbyggnaden

Vi är nu inne i slutskedet av projektet. Det är en spännande fas och det jobbas intensivt innan anläggningen ska börja provköras i juni. Just nu jobbar cirka 500 personer på byggarbetsplatsen och vi har experter från olika delar av Europa för att möjliggöra att anläggningen ska vara i full drift i december 2013. Hittills har drygt 700 000 mantimmar lagts på själva bygget och till det tillkommer all projektering och planering. (2013-06-27)

Våtmark renar kondenvatten  

Under våren 2013 har en våtmark anlagts i Steningedalens Naturreservat, dit renat kondensvatten leds för att genomgå ytterligare ett reningssteg.

Läs mer här. (2013-06-27)

 

Avtal om ny vägavfart till anläggningen

Avtal är undertecknat med Trafikverket för att bygga en ny tillfart till området. Arbetet med att bygga den nya tillfarten startade januari 2012 och kommer att vara klar under sommaren 2013. (2013-06-27)

 

2014-02-10