Bristaverket

Bristaverket är ett kraftvärmeverk som producerar fjärrvärrvärme och el.

I alla tider har bostäder värmts med bränsle från skogen. Att Bristaverket skulle eldas med biobränsle var självklart redan från början. Förr gick vi till skogs och hämtade hem ved för att slippa frysa. Elden på härden gav både värme och ljus. Idag förser Bristaverket i Märsta företrädesvis Sigtuna och Upplands Väsby kommuner med fjärrvärme och el.

Tekniken är ny men bränslet är detsamma – flis från grenar, trädtoppar, bark från stammar och stamdelar från årliga gallringar och slutavverkningar.

Bristaverket var färdigbyggt i februari 1997 och vid sin invigning var det ett av de största biobränsleeldade kraftvärmeverken i Sverige. Bristaverket framställer varje år 763 GWh värme, men även 293 GWh el som säljs på den nordiska elbörsen, Nordpool. För att framställa el och värme förbränns i Bristaverket ca 350 000 ton skogsflis varje år. Tack vare den samtidiga produktionen av både el och värme kan så mycket som över 90 % av energin i bränslet tas tillvara.

29 november 2013 invigde vi vårt nya avfallseldade kraftvärmeverk Brista 2. Anläggningen tar tillvara energin från bland annat vanligt hushållsavfall. Årligen kommer ca 240 000 ton avfall att användas som bränsle för att framställa el och värme. Anläggningen har en värmeeffekt på 60 MW och en eleffekt 20 MW, vilket motsvarar effektbehovet för 50 000 normalstora lägenheter.

Läs mer om projektet här

2016-11-03