Hammarbyverket

Sedan 1986 har Hammarbyverket levererat värme till stora delar av södra Stockholm och värmeverket är en integrerad del av miljöstadsdelen Hammarby Sjöstad.

Sedan Hammarbyverket togs i drift 1986 har utsläppen av svaveloxid och stoft i luften över Södermalm minskat med två tredjedelar, mycket tack vare att många fastighetsägare gått över från individuell uppvärmning till fjärrvärme.

Hammarbyverket tar tillvara renat avloppsvatten

Verket är världens största värmepumpsanläggning som hämtar värme ur renat avloppsvatten. Med samma teknik produceras fjärrkyla ur det kalla vatten som är resultatet av värmeproduktionen. På så sätt utnyttjas energin maximalt - miljöanpassat och ekonomiskt. Anläggningen består av sju värmepumpar samt två biooljeeldade pannor och två elpannor som används vintertid. Värmepumparna producerar årligen 1 235 GWh, vilket räcker för att värma 95 000 tvårumslägenheter en normalkall vinter.

Renat avloppsvatten kommer från Henriksdals reningsverk till Hammarbyverkets värmepumpar och går vidare ut i södra Stockholms fjärrvärmenät. I detta nät ingår bl a Högdalenverket, Årsta värmeverk, Skarpnäck värmeverk, Ludvigsbergs värmeverk och Liljeholmens hetvattencentral. De fyra sistnämnda är så kallade spetsanläggningar - de används som reserver och som tillskott vid extra stort effektbehov.

Adress
Hammarbyverket
Hammarby kajgata 5, 120 30 Stockholm
Tfn 08-671 70 00


​I Hammarbyverket i Stockholm produceras värme och kyla från renat avloppsvatten. Det är ett varmt exempel på kretsloppstänkande och hållbar utveckling.


2016-01-20