Hässelbyverket

Vid Mälarens strand ligger Stockholms första anläggning byggd för kombinerad el- och värmeproduktion – Hässelbyverket. Från början byggdes anläggningen för olja och kol som bränsle men tre av verkets fyra pannor är sedan dess ombyggda och idag baseras nära 100 % av produktionen på biobränslen i form av träpellets. Idag producerar Hässelbyverket el och värme till ca 40 000 hushåll.

Hässelbyverket stod klart 1959. Det är ett kraftverk som producerar elkraft och värme och är sedan 2004 sammankopplat med Bristaverket i Sigtuna genom det Nordvästra fjärrvärmenätet.Tack vare sammankopplingen kan man anpassa produktionen av värme och el efter vilket bränsle som just för tillfället är mest gynnsammast att använda. Nätet försörjer Sigtuna, Arlanda, Upplands Väsby, Hässelby, Vällingby, Järvafältet och Sollentuna med fjärrvärme.

Hässelbyverket har fyra pannor. De tre pannorna P1-P3 från 1959 är anslutna till fjärrvärmenätet. De har vardera en utgående panneffekt på 100 MW och anslutna till var sin ångturbin. Den fjärde pannan P4 från 1969, producerar enbart el och är sedan 1999 långtidskonserverad.​

2016-05-19