Aktuellt

Nytt telefonnummer till Fortum Värme – 020-31 31 51​ 

Fortum Värme har ett nytt telefonnummer 020-31 31 51​. Nu når du både kundservice och felanmälan på ett gemensamt telefonnummer dygnet runt alla dagar i veckan. Det går också bra att mejla kundservice.varme@fortum.com. ​​Denna information skickades ut till närboende i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden och på Gärdet i mitten av december.  Där kan du också läsa om Helen Jamshidi som vann frågetävlingen under öppet hus i biokraftvärmeverket den 1 oktober. Läs mer i informationsbladet till närboende​
(2016-12-14)​

 

Lukten i Hjorthagen den 18–20 oktober orsakades av olivkärnor

 

 

 

Den 18–20 oktober fick kundservice samtal om frän och stark lukt i området Dianavägen/Nimrodsgatan. Vi har nu lokaliserat luktkällan till olivkärnekross som lossades i Energihamnen. Olivkärnor är ett förnybart bränsle som eldas i Värtaverket. Lukten är ofarlig för hälsan. Vi utreder åtgärder för att minimera luktsspridning vid lossning av olivkärnekross i framtiden. Om du har frågor kan du kontakta kundservice på tel 020-31 31 51 måndag–fredag klockan 8.00-16.30. Det går också bra att skicka mejl till kundservice.varme@fortum.com.​
(2016-10-24)

 

Ånga över tak och ljud när testerna fortsätter

 

 

 

Onsdag den 5 oktober återupptar vi testerna i biokraftvärmeverket. Det medför att ånga kommer att släppas över anläggningens tak och att det tidvis kan låta några veckor framåt. Testerna behöver genomföras för att vi ska kunna utvärdera bullernivån av de ljuddämpande åtgärderna i anläggningen. Om du har frågor kan du kontakta kundservice tel 020-46 00 00 (knappval 6) måndag–fredag klockan 8.00-16.30. Övriga tider ringer du felanmälan, tel 020-31 31 51. Det går också bra att skicka mejl till kundservice.varme@fortum.com.
(2016-10-04)​

1 000 personer på öppet hus i biokraftvärmeverket 1 oktober

 

 

Lördag den 1 oktober ​besökte närboende, kunder och medarbetare världens största biokraftvärmeverk i stadsmiljö. Över 1 000 personer tog chansen att gå guidade rundturer i den biobränslebaserade anläggningen. Se bilder från öppet hus här​.
(2016-10-03)​

 

Välkommen på öppet hus i biokraftvärmeverket 1 oktober

 

 

Lördag den 1 oktober klockan 12.00–16.00 bjuder vi på fika och guidade turer i vårt nya biokraftvärmeverk i Hjorthagen​. Läs mer här
(2016-09-19)

 

Ånga över tak när anläggningen testas

 

Denna vecka har tester utförts i biokraftvärmeverket vilket medfört att ånga har släppts över anläggningens tak. Pannan går för närvarande på låg effekt och vi kommer att utföra liknande tester kommande veckor. Om du har frågor kan du kontakta kundservice tel 020-46 00 00 (knappval 6) måndag–fredag klockan 8.00-16.30. Övriga tider ringer du felanmälan, tel 020-31 31 51. Det går också bra att skicka mejl till kundservice.varme@fortum.com. ​
(2016-09-16)

 

Provdriften startade 30 augusti efter sommaruppehåll

 

 

På tisdagsmorgonen den 30 augusti startades det nya biokraftvärmeverket igen efter sommarupphållet. Nu stundar en del tester innan verket tas i kommersiell drift i början av oktober. Provdriften återupptas vilket innebär att vissa tester måste utföras dagtid.  Detta innebär att det periodvis kan låta när ökad mängd ånga släpps över tak. Ljudsdämpare är monterade så förhoppningsvis blir störningarna begränsade. Det nya biokraftvärmeverket beräknas tas i kommersiell drift i oktober och kommer då att förse stockholmarna med el och värme från 100 procent förnybara bränslen. ​Om du har frågor kan du kontakta kundservice tel 020-46 00 00 (knappval 6) måndag–fredag klockan 8.00-16.30. Övriga tider ringer du felanmälan, tel 020-31 31 51. Det går också bra att skicka mejl till kundservice.varme@fortum.com. ​
(2016-08-30)

 

Veidekke utför sprängningsarbeten vid Siljaterminalen från 29 augusti​

 

 

Veidekke bygger en ny påfart från Norra Hamnvägen till Lidingövägen åt Stockholms stad. Sprängningsarbetena kommer att utföras från måndag 29 augusti och cirka en månad framåt. Vid frågor kontakta Peter Halvarsson, projektledare Veidekke, telefon 070-282 88 28. 
(2016-08-29)

 

Bilning av betongfundament startar den 19 juli och pågår cirka två veckor

 

 

Den 19 juli börjar vi bila bort betongfundament vid biokraftvärmeverket i Hjorthagen. Fundamenten har använts som plattform för lyftkranar och behövs inte längre nu när anläggningen är färdigbyggd. Bilningsarbetena kommer att utföras inom Fortum Värmes område norr om den nya byggnaden måndag–fredag klockan 7.00–16.00 och beräknas pågå cirka två veckor. Vi ber om ursäkt om arbetena upplevs som störande. Om du har frågor kan du kontakta kundservice tel 020-46 00 00 (knappval 6) måndag–fredag klockan 8.00-16.30. Övriga tider ringer du felanmälan, tel 020-31 31 51. Det går också bra att skicka mejl till kundservice.varme@fortum.com. 
​(2016-07-18)

 

Jägmästargatan asfalteras 12–13 juli

 

 

Vi håller på att återställa Jägmästargatan mellan Lanforsvägen och Norra länken nu när biokraftvärmeverket är färdigbyggt. Den 12–13 juli blir det begränsad framkomlighet när gatan ska asfalteras. Arbetena utförs tisdag 12 juli klockan 5.00–06.30 och onsdag 13 juli klockan 18.00–00.00 för att undvika rusningstrafik. Jägmästargatan hålls öppen under arbetena men det kan ta något längre tid att köra denna väg. Trafikvakter finns på plats. Även på övre delen av Jägmästargatan mot Kolargatan pågår gatuarbeten. Ellevio ansvarar för dessa arbeten. Om du har frågor kan du kontakta kundservice tel 020-46 00 00 (knappval 6) måndag–fredag klockan 8.00-16.30. Övriga tider ringer du felanmälan, tel 020-31 31 51. Det går också bra att skicka mejl till kundservice.varme@fortum.com. Se karta​ över Fortum Värmes arbeten.
(2016-07-06)

 

Välkommen på öppet hus i biokraftvärmeverket den 1 oktober

 

 

Efter tre års byggande är världens största biokraftvärmeverk i stadsmiljö äntligen igång. Anläggningen kommer att ge betydande volymer av förnybar el och fjärrvärme och bidra till minskad klimatpåverkan både lokalt och globalt. Det här är en milstolpe för oss i vårt arbete mot 100 procent förnybar eller återvunnen energi och det vill vi fira med dig. Varmt välkommen på öppet hus den 1 oktober! Vi återkommer med fler detaljer efter sommaren.​ Läs mer i informationsbladet till närboende​.
(2016-04-28)

 

Förklaring till bullerstörningen den 22 april

 

 

Vi är ledsna för att vi förstörde nattsömnen för många av våra grannar den 22 april och vi ska göra vad vi kan så det inte upprepas. ​Följande hände: Pannan är försedd med en ventil som blåser ånga över tak med uppgift att säkerställa att pannan får kylning om den eller turbinen drabbas av ett snabbt stopp. Ventilen har en ljuddämpare som dessvärre har visat sig otillräcklig och som kommer att bytas under sommaren. Temporärt har en bullervägg byggts runt ventilens utlopp men det låter tyvärr fortfarande högt. Under de senaste månaderna har vi gjort tester för att trimma in och prova att anläggningen fungerar optimalt. Alla prov har genomförts dagtid för att inte orsaka allvarliga störningar i närområdet och det har lyckats fram till i fredags, den 22 april, då vi fick oplanerade stopp nattetid både klockan 4 och 22. Stoppen berodde på att pumparna som sköter fjärrvärmedistributionen stoppade oplanerat. Från och med i höst när vi är i full drift kommer liknande oplanerade stopp endast inträffa i undantagsfall. Om du har frågor kan du kontakta kundservice tel 020-46 00 00 (knappval 6) måndag–fredag klockan 8.00-16.30. Övriga tider ringer du felanmälan, tel 020-31 31 51. Det går också bra att skicka mejl till kundservice.varme@fortum.com. 
(2016-04-27)​

 

Ljud från anläggningen störde nattsömnen

 

 

Vi är igång med testproduktion av värme och el i biokraftvärmeverket och det innebär att pannan körs dygnet runt. I natt, den 22 april, uppstod ett oplanerat övertryck i anläggningen vilket medförde att säkerhetssystemet kopplades på. Om detta händer öppnas säkerhetsventilen på taket automatiskt och ånga släpps ut över taket. Trots att vi har installerat ljuddämpare, störde ljudet vid ångutsläppet boende i Hjorthagen. Vi ber om ursäkt för detta. Om du har frågor kan du kontakta kundservice tel 020-46 00 00 (knappval 6) måndag–fredag klockan 8.00-16.30. Övriga tider ringer du felanmälan, tel 020-31 31 51. Det går också bra att skicka mejl till kundservice.varme@fortum.com. 
(2016-04-22)

 

Denna vecka kommer det låta när reservsystemet testas

 

Som en del i driftsättningen behöver vi säkerställa att biokraftvärmeverket klarar ett längre strömavbrott och att anläggningens reservsystem fungerar som de ska. Under testet, som genomförs under en dag, kommer startventilen på anläggningens tak vara öppen upp till en timme. I början kommer det att låta mycket men efterhand minskar ljudnivån. Om du har frågor kan du kontakta kundservice tel 020-46 00 00 (knappval 6) måndag–fredag klockan 8.00-16.30. Övriga tider ringer du felanmälan, tel 020-31 31 51. Det går också bra att skicka mejl till kundservice.varme@fortum.com. 
(2016-04-11) ​​​

 

Flislukt i Hjorthagen 11 april

 

Om du upplever att det luktar flis i Hjorthagen idag så kommer det från vårt nya biobränslebaserade kraftvärmverk. Vi håller på att se över ventilationssystemet för att åtgärda lukten. ​(2016-04-11) ​​​​

 

Risk för höga ljudnivåer 8 april 

 

​Idag, den 8 april, genomförs tester av säkerhetsventilen på biokraftvärmeverkets tak. Det innebär periodvis höga ljudnivåer.​ Vattenångan som driver turbinen leds vid nödstopp ut genom en ventil på byggnadens tak. Ångmolnet som bildas kan se mörkt ut men det är bara vattenånga och innehåller inga farliga ämnen. Det låter också när ångan strömmar ut och därför har man ljuddämpare som ska ta bort ljudet. Projektet har i början av denna vecka sett över ljuddämpningen för att reducera störningarna​ i området. Om du har frågor kan du kontakta kundservice på tel 020-46 00 00 (knappval 6) måndag–fredag kl 8.00-16.30. Övriga tider kan du ringa felanmälan tel 020-31 31 51 eller mejla kundservice.varme@fortum.com​. ​​
(2016-04-08) ​​

 

Testerna av pannan och turbinen återupptas 7 april

 

Efter några dagars förbättringsarbeten av pannan börjar vi åter elda med flis den 7 april. Testerna av pannan och turbinen kommer att pågå några dagar för att nå max panneffekt 330 MW och max eleffekt 130 MW. Det kan periodvis låta när ökad mängd ånga släpps över tak. Arbetena utförs dagtid klockan 7.00–19.00. Om du har frågor kan du kontakta kundservice på tel 020-46 00 00 (knappval 6) måndag–fredag kl 8.00-16.30. Övriga tider kan du ringa felanmälan tel 020-31 31 51 eller mejla kundservice.varme@fortum.com​. ​​
(2016-04-05) ​

 

Testerna av pannan och turbinen fortsätter 29 mars–1 april​

 

Den 29 mars till och med 1 april klockan 7–19 fortsätter vi att testa pannan och turbinen. Det kommer att synas som ånga över tak. Ångmolnet som bildas kan upplevas mörkt men det är bara vattenånga och innehåller inga farliga ämnen. Det låter när ångan strömmar ut från pannan och därför har man ljuddämpare som ska ta bort ljudet. Vi utförde liknande arbeten denna vecka och då var ljudet vid ångutsläppet högre än vi tolererar. Vi håller på uppgradera ljuddämpningen. Ulf Wikström, hållbarhetschef på Fortum Värme, förklarar ljud och ånga från biokraftvärmeverket som uppstod denna vecka – läs mer här​.
(2016-03-24)

 
 
 

Periodvisa ljud och ånga över tak när turbinen testas ​

Idag började vi testa skyddssystemet i turbinen. Under kortare perioder kommer det att låta från biokraftvärmeverket och komma mer ånga över taket. Testerna sker dagtid klockan 7–19 på ett kontrollerat sätt och beräknas fortsätta till och med torsdag 24 mars. ​Vi ber om ursäkt att vi inte gick ut med denna information i förväg. Om du har frågor kan du kontakta kundservice på tel 020-46 00 00 (knappval 6) måndag–fredag kl 8.00-16.30. Övriga tider kan du ringa felanmälan tel 020-31 31 51 eller mejla kundservice.varme@fortum.com​. ​​
(2016-03-21) 

 

​Borttagning av betongfundament vid Jägmästargatan​​​​

Idag började vi bila bort betongfundamenten för lyftkranar vid biokraftvärmeverkets västra fasad som vetter mot Jägmästargatan. Arbetena utförs klockan 7–19 och beräknas pågå till och med fredag den 11 mars. Vi ber om ursäkt om arbetena upplevs störande. Vi följer Naturvårdsverket riktvärden för buller från byggplatser.​ Om du har frågor kan du kontakta kundservice på tel 020-46 00 00 (knappval 6) måndag–fredag kl 8.00-16.30. Övriga tider kan du ringa felanmälan tel 020-31 31 51 eller mejla kundservice.varme@fortum.com​. ​
(2016-03-07)​​​​

Biokraftvärmeverket proveldas med flis​

Den 8 februari startade första gången proveldningen med flis i biokraftvärmeverkets panna. Värmen som produceras skickas ut i fjärrvärmenätet till våra kunder. Röken som bildas vid förbränning går ut via den högsta skorstenen i det befintliga Värtaverket. Röken består huvudsakligen av vattenånga. Samtidigt pågår rengöring av ångsystemet och det syns som ånga över biokraftvärmeverkets tak. Ångan över tak är helt rent kondensvatten. Om du har frågor kan du kontakta kundservice måndag–fredag kl 8.00-16.30 på tel 020-46 00 00 (knappval 6) eller kundservice.varme@fortum.com​. Övriga tider ringer du felanmälan tel 020-31 31 51​.
(2016-02-10)​​

 
 
 

Uppvärmning av pannan startar 29 januari – förberedelse inför proveldning med flis​

 
 
 

 
 
 

Idag värms den nya pannan upp för första gången. I samband med det kan det uppstå ånga på taket av den nya anläggningen och en svag lukt kan förnimmas. Röken som kommer att ledas ut via den skorstenen i Värtaverket bör inte upplevas som besvärande. Detta är slutskedet av driftsättningen och den första proveldningen med flis beräknas starta i början av februari. Om du har frågor kan du kontakta kundservice måndag–fredag kl 8.00-16.30 på tel 020-46 00 00 (knappval 6) eller kundservice.varme@fortum.com​. Övriga tider ringer du felanmälan tel 020-31 31 51​.
(2016-01-29)

 
 
 

Ångblåsningarna är avslutade

 
 
 

Sju dagars ångblåsning gav lyckat resultat och arbetena avslutades idag. Det kraftiga ljudet i Hjorthagen beror på att vi har blåst rent ångledningarna som leder till turbinen med högt tryck. Vi  ber om ursäkt för de obehag som ångblåsningarna har orsakat och önskar en god jul.
(2015-12-23)

 
 
 

Den 18 december klockan 17 börjar ångblåsningen i nya biokraftvärmeverket

 
 
 

Den första ångblåsningen genomförs den 18 december cirka klockan 17 och pågår fram till jul. Om det behövs fortsätter ångblåsningen från den 4 januari. Vi kommer att blåsa rent rören två gånger per dag någon gång mellan klockan 7  och 19. På helgen är tiderna någon gång mellan klockan 9 och 19. Vid ångblåsningen kommer en ångpelare att synas från nordvästra sidan av den nya byggnaden där ljuddämparen mynnar. Det kommer också att höras ett ganska högt ljud under de cirka 5–15 minuter då vi ångblåser, trots att vi har en ljuddämpare monterad på utloppet. Under själva ångblåsningstillfällena kommer Jägmästargatan mellan Kolargatan och Midskogsgränd tillfälligt stängas av under cirka 30 minuter. Ring kundservice tel 020-46 00 00 (knappval 6) eller mejla kundservice.varme@fortum.com måndag–fredag klockan 8-16.30. Övriga tider ringer du felanmälan, tel 020-31 31 51. 
(2015-12-18)​​ 

 
 
 

Ånga över det nya kraftvärmeverket i Värtan

 
 
 

Nu ska vi ta vårt nya biobränsleeldade kraftvärmeverk i drift. Ånga kan synas på taket över kraftvärmeverket, vilket är som det ska vara. Det kommer från värmeavgivningen från pannan, som nu blir allt hetare. Det är en milstolpe för oss! Det här betyder att vi snart är i drift och kan förse stockholmarna med el och värme från det biobränsleeldade kraftvärmeverket.  
Vi kommer nu att driftsätta pannans egna system steg för steg. När pannan och kringutrustningen hettas upp kan periodvis en lukt förnimmas i närområdet. Det är luft som ventileras ut från byggnaden, det vill säga inte förbränningsavgaser från pannan. Rökgaserna som kommer från förbränningen inne i själva pannan renas och släpps ut i den höga skorstenen vid Värtaverket. 
Ventilationen av lokalerna är ordnad så att merparten av luften i pannbyggnadens olika delar ska sugas ut genom pannan och avledas via skorstenen.  Detta för att en god arbetsmiljö ska uppnås inne i pannhuset. Lukten kan i vissa fall förväxlas med en svag röklukt eller en lukt av bränt. Denna lukt avtar snabbt när processdelarna blivit upphettade. 
(2015-12-02)​

 
 
 

Ångblåsning i december

 
 
 

Ångblåsningen kommer att genomföras i december. Eftersom det är ett komplicerat bygge med många moment, som är beroende av varandra, så har det varit svårt att säga ett exakt datum för när ångblåsningen börjar. Ångblåsning innebär att man blåser rent ångledningarna som leder till den turbin som omvandlar ånga till el och värme.​​
(2015-11-27)

 
 
 

Nu testar vi pannan i nya biokraftvärmeverket ​

 
 
 
Idag påbörjar vi driftsättningen av pannans brännare. De första dagarna blir det korta start och stopp för att se att brännarna tänder som de ska. Det blir också första gången vi använder den nya rökgaskanalen som är dragen i det befintliga Värtaverkets östra skorsten. Det gör att eventuell lukt sannolikt inte kommer att märkas. Ungefär en vecka senare körs brännarna sammanhängande i 2–3 dygn. När vi kyler pannan i samband med detta syns även vattenånga från pannhustaket. Efter detta startar ångblåsningen som är framflyttad till början av december. 
(2015-11-20)
 
 
 

 
 
 
 

Kortare avstängning av Jägmästargatan vid ångblåsning av pannan

 
 
 

 
 
 

I slutet av november/början av december blåses pannrören rena innan turbinen kan börja användas. Ångblåsningen håller på i cirka två veckor, två gånger per dag. Det kommer att märkas genom att det hörs och syns och att Jägmästargatan mellan Kolargatan och Midskogsgränd periodvis stängs av. Det nya biokraftvärmeverket är ett komplext bygge med många moment som är beroende av varandra. Därför är det svårt att säga ett exakt datum då ångblåsningen startar. Vi lägger ut information på denna sida så fort vi vet mer. Läs mer om ångblåsningen i informationsbladet till närboende​.
(2015-11-18)

 
 
 

Frågor och svar från informationsmötena på Fortum Värme i oktober

 
 
 
Cirka 100 personer från Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden och Gärdet kom på Fortum Värmes informationsmöten den 22 och 28 oktober. Hållbarhetschef Ulf Wikström svarade på frågor om torkeldningen som orsakade obehag i områdena i början av oktober. 
 
 
 
Du som inte hade möjlighet att delta kan ta del av frågorna och svaren här.
(2015-11-18)
 
 
 

 
 
 
 

Kort användande av nödsignal den 4 november

 
 
 

Den 4 november är det ett år sedan den tragiska arbetsplatsolyckan då två personer omkom och en tredje skadades allvarligt vid bygget av det nya biokraftvärmeverket i Värtan. Det är en dag som alla på Fortum Värme minns och som berört oss djupt. På årsdagen kommer allt arbete att stanna upp kl 8.45 på byggarbetsplatsen, Campus och Värtaverket. Då hålls en tyst minut. På byggarbetsplatsen kommer nödsignalen att ljuda en kort stund för att markera när den tysta minuten inleds. 
(2015-11-03)​

 
 
 

Nytt telefonnummer 020-31 31 51 på kvällar och helger 

 
 
 
Har du frågor om eller synpunkter på projektet? Kontakta kundservice måndag–fredag kl 8.00-16.30 på tel 020-46 00 00 (knappval 6) eller kundservice.varme@fortum.com​. Övriga tider ringer du felanmälan tel 020-31 31 51​.
(2015-10-21)
 
 
 

 
 
 
 

Välkommen på informationsmöte den 22 eller 28 oktober 18.30–19.30​ på Fortum Värme

 
 
 

Den 1–5 oktober​ orsakade torkeldningen av pannan i nya biokraftvärmeverket oro och obehag i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden och på Gärdet. Vi vill berätta vad som hände och bjuder därför in dig till ett informationsmöte vid två tillfällen. ​Välkommen att fika, ställa dina frågor och hämta en blomma torsdagen den 22 eller onsdagen den 28 oktober klockan 18.30–19.30 på Fortum Värme, Lidingövägen 115. Läs mer och se vägbeskrivning ​
(2015-10-15)

 
 
 

Uppdaterad information om lukt och rök från nya biokraftvärmeverket 1–5 oktober​ 

 
 
 
I torsdags den 1 oktober inledde vi torkningen av murbruket i den nya pannan. Tyvärr uppstod en driftstörning som innebar att närboende drabbades av störande lukt under några dagar. Vi hade tyvärr inte informerat tillräckligt mycket i förväg om arbetet vi utförde. Detta vill vi nu be om ursäkt för. Vi vill också berätta vad som hände och hur vi hanterat detta. Läs vidare​
(2015-10-07)
 
 
 
 
 
 
 

Med anledning av Fortum Värmes arbeten i nya kraftvärmeverket i helgen​ ´
Vi missbedömde risken för rök- och luktutveckling och därför missbedömde vi också behovet av bred information inför vårt arbete. Därtill rådde icke gynnsamma vindar som blåste över Hjorthagen, trots att våra vindmätningar inför arbetet visade på västliga vindar ut mot havet. Det är mycket olyckligt att så många närboende har upplevt obehag på grund av våra arbeten under helgen och vi ber om ursäkt för det. Den här händelsen tar vi på största allvar och inför kommande arbeten med driftsättningen kommer vi att informera bredare, tydligare och i god tid. Enligt leverantören av pannan har de följt de miljökrav som gäller och gjort kontinuerliga mätningar som legat inom ramen för gängse bestämmelser men eftersom rökutvecklingen var mycket värre än väntat så undersöks orsaken till det närmare. Röken kom av att de tillfälliga brännarna, som var på plats för att torka den nya pannans murbruk invändigt. Dessa drivs med lättolja, som kan liknas vid den som används i en vanlig villapanna. Det kan lukta bränt när murbruket hettas upp. Det är också känt att det kan komma bränd lukt vid liknande användning av brännare men vi blev själva förvånade över den starka lukten och vi har bett leverantören undersöka varför den blev starkare än väntat. Arbetena har slutförts ikväll, måndag.
(2015-10-05)​

 
 
 

Illaluktande rök i samband med torkeldning av nya pannan 

 
 
 
I samband med torkeldning av den pannan i biokraftvärmeverket uppstod rök och lukt under helgen. Men den är ofarlig och en naturlig konsekvens av eldningen. Prognosen är att torkeldningen kommer att pågå till måndag den 5 oktober klockan 22. 
(2015-10-04)
 
 
 
 
 
 
 

Torkeldning av nya pannan i biokraftvärmeverket​ 1–5 oktober

 
 
 
Den 1–5 oktober, eldas för första gången pannan i det nya biobränslebaserade kraftvärmeverket i Värtan. Men det är en försiktig eldning för att murverket ska torka innan provningen med flis påbörjas i slutet av hösten. Vid torkeldning används eldningsolja vilket syns som vattenånga från byggnaden.
(2015-10-01)
 
 
 
 
 
 
 

Ett körfält på Jägmästargatan öppet för dubbelriktad fordonstrafik från 1 juli

 
 
 
Transporter och lyft av tunga delar till det nya biokraftvärmeverket i Värtan är nu avslutade. Den 1 juli öppnas Jägmästargatan mellan Kolargatan och Midskogsgränd åter efter drygt 1,5 års avstängning. Fram till den 1 oktober är ett körfält öppet för dubbelriktad trafik, därefter kan båda körfälten användas.Jägmästargatans trottoar som angränsar till byggarbetsplatsen öppnar den 1 januari 2016.
(2015-06-25)
 
 
 
 

Nytt informationsblad om projekt biokraftvärmeverket delas ut vecka 26

I slutet av juni delas ett nytt informationsblad om projekt biokraftvärmeverket ut till alla hushåll i Hjorthagen. Där kan du läsa vad som har hänt och händer i på projektet i Värtan. Läs informationsbladet här​​.
(2015-06-25)​​​​
 

Arbetena i Värtan utförs på vardagar och helger hela sommaren

I sommar pågår byggnads-, montage- och installationsarbeten parallellt. Arbetstiderna i Värtan är klockan 6–23 på vardagar och klockan 7–16 på helger. Vi kommer även arbeta under midsommarhelgen.
(2015-06-18)​ 

 
 
 

Från 1 juni gäller 020-46 00 00 vid frågor om nya biokraftvärmeverket

 
 
 

Byggnadsarbetena i biokraftvärmeverket håller på att slutföras och antalet byggrelaterade samtal på telefonnummer 0725-57 57 00 börjar därmed minska. Den 31 maj upphör detta direktnummer till en byggledare att gälla. Från den 1 juni kontaktar du istället Fortum Värmes kundservice, tel 020-46 00 00 (knappval 6) eller Kundservice@fortum.com för att få svar på dina frågor. Precisera ditt ärende så slussas du snabbt vidare till rätt person. Kundservice har öppet måndag–fredag klockan 8.00–16.30. 
(2015-05-29)

 
 
 

Parkeringen på Kolargatan periodvis avstängd 27 april–20 maj

 
 
 

Gatuparkeringen på Kolargatan mellan Jägmästargatan och Artemisgatan kommer periodvis att vara avstängd från den 27 april till och med den 20 maj. Under avstängningen blir delar av Kolargatan enfilig. Ytan behövs användas för inlyft av cirka 30 meter långa rökgasrör till det nya biokraftvärmeverket. Rören kommer att monteras ihop till en 250 meter lång rökgaskanal som ska gå från biokraftvärmeverket till Värtaverkets ena skorsten.
(2015-04-27)

 
 
 

Kortare avstängningar av Lidingövägen 2 och 3 mars nattetid

 
 
 

Den 2 och 3 mars levereras generatorn och turbinen till det nya biokraftvärmeverket som byggs i Värtan. De tunga transporterna sker på nätterna den 2 och 3 mars och medför kortare avstängningar av transportvägen Andra Tvärvägen–Lidingövägen–Kolargatan–Jägmästargatan. Läs mer i Fortum Värmes informationsblad som delas ut till Hjorthagenborna i februari, klicka här
(2015-02-25)

 
 
 

Utökade arbetstider i Värtan februari–april

 
 
 

Fram till maj pågår arbetena på byggarbetsplatsen i Värtan kl 6–24 på vardagar och kl 6–22 på helgerna. 
(2015-02-25) 

 
 
 

Arbetstider i Värtan 24 december–6 januari

 
 
 

Den 24 december till och med den 6 januari arbetar vi på byggarbetsplatsen i Värtan måndag–söndag klockan 6.30–19 men ej på helgdagarna. I Fortums informationsblad kan du läsa vad som har hänt och händer i projektet, klicka här.
(2014-12-17)  

 
 
 

Utökade arbetstider på byggarbetsplatsen för biokraftvärmeverket

 
 
 

Från och med ikväll, 21 oktober, och fyra veckor framåt arbetar vi dygnet runt på byggarbetsplatsen där det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket uppförs. Vi utför gjutnings- och montagearbeten för att täta byggnadens elutrymmen innan vintern slår till. Vi följer riktvärdena för buller och planerar arbetsmoment som låter mer till klockan 7–22. Vid synpunkter på våra byggnadsarbeten kan du ringa tel 0725-57 57 00. Om du har andra frågor om biokraftvärmeverket vänligen kontakta Kundservice på tel 020-46 00 00 (knappval 3) eller kundservice.varme@fortum.com
(2014-10-21) 

 
 
 

Sprängningsarbetena för tunnlar avslutas under september

 
 
 

Under september avslutas sprängningarna för att bygga en kilometer tunnlar från Energihamnen till biokraftvärmeverket i Värtan. Slutdatum för sprängningsarbetena har flyttats fram flera gånger på grund av koordinering med övriga byggarbeten i projektet. Telefontjänsten för att förvarnas om sprängningarna avslutas automatiskt när sprängningsarbetena är klara. I Fortums informationsblad kan du läsa vad som har hänt och händer, klicka här.
(2014-09-18) 

 
 
 

Kortare avstängning av Lidingövägen, Kolargatan och Jägmästargatan den 17 september

 
 
 

Onsdag den 17 september klockan 22–23 levereras en transformator till Fortums ställverk på Jägmästargatan. Transporten kör Lidingövägen–Kolargatan–Jägmästargatan och medför kortare trafikavstängningar av Lidingövägen och Kolargatan. Jägmästargatan mellan Kolargatan och Midskogsgränd stängs tillfälligt av för gående och cyklister med hjälp av flaggvakter. Transportvägen och avstängningen är godkänd av Trafikkontoret. Frågor besvaras av Fortum Distribution på telefon 020-46 00 00 (knappval 1). 
(2014-09-16) 

 
 
 

Ring direktnummer 0725-57 57 00 vid synpunkter på byggarbeten

 
 
 

Om du har frågor om Fortums byggarbeten i Värtan och Energihamnen kan du få snabbt svar på telefon 0725-57 57 00. Du kommer direkt till en byggledare som svarar alla dagar i veckan hela dygnet när det är möjligt. Du kan även lämna ditt namn och telefonnummer om du hellre vill bli uppringd. Det går också bra att mejla kundservice.varme@fortum.com. För övriga frågor kontakta Fortum Värmes kundservice på telefon 020-46 00 00 och tryck knappval 3 för fjärrvärme. Kundservice har öppet måndag–fredag klockan 8.00–16.30.
(2014-08-11)  

 
 
 

Utökade arbetstider i gropen vid Värtaverket 17 juli–31 oktober

 
 
 

Under perioden 17 juli–31 oktober 2014 kommer Fortum att arbeta klockan 5.00–24.00 alla dagar i veckan. Anledningen är att vi behöver bli klara med kritiska byggmoment på byggarbetsplatsen vid Värtaverket innan kylan kommer. Fortum har tillstånd för utökade arbetstider så länge vi följer riktvärdena för byggnadsbuller.
(2014-07-17)  

 
 
 

Montagearbeten i gropen 16 juli på kvällen

 
 
 

Onsdag den 16 juli monteras en lyftkran i gropen nedanför Värtaverket. Av säkerhetsskäl utförs arbetet kvällstid och behöver eventuellt fortsätta till efter klockan 22. Fortum har tillstånd att utföra arbeten utanför ordinarie arbetstid så länge vi håller oss inom bullergränserna.
(2014-07-16)   

 
 
 

Nattavstängning av Lidingövägen och lokalgator 14 juli

 
 
 

Natten mellan den 14 och 15 juli fraktas processdelar från Energihamnen till biokraftvärmeverket som byggs bredvid Värtaverket. Det medför kortare avstängning av transportvägen Andra Tvärvägen–Lidingövägen–Kolargatan–Jägmästargatan någon gång mellan klockan 22–05. Eventuellt kommer några av delarna att lagras tillfälligt på Kolargatan inom Fortums område.
(2014-07-14)  

 
 
 

Ny vägdragning för gående och cyklister vid trafikplats Värtan från 7 juli 

 
 
 

Måndag den 7 juli stängs gång- och cykelbanan av på den norra sidan av Lidingövägen mellan trafikkorsning Tegeluddsvägen och Jägmästargatan. Du behöver korsa Lidingövägen två gånger för att komma till Jägmästargatan – följ orange skyltning. Trafikverket ansvarar för den nya permanenta vägdragningen av gång- och cykelbanan som ingår i iordningsställandet av Norra länken vid trafikplats Värtan. 
(2014-07-02) 

 
 
 

Delar av Jägmästargatan avstängd för biltrafik 30 juni–6 juli

 
 
 
 
 
 
 

Vecka 27 stänger Trafikverket av Jägmästargatan mellan Lidingövägen och Midskogsgränd för biltrafik. Avstängningen är tillfällig och ingår i Trafikverkets arbeten med Norra länken vid trafikplats Värtan. Måndag morgon den 7 juli öppnas Jägmästargatan mellan Lidingövägen och Midskogsgränd för dubbelriktad biltrafik. Gång- och cykeltrafiken till och från Hjorthagen påverkas inte.
(2014-06-27)   

 
 
 

Sprängningsarbetena klara 1 september

 
 
 

Cirka 20 meter av totalt 2 kilometer tunnelsystem återstår innan sprängningarna avslutas i augusti. Slutdatum för sprängningsarbetena har flyttats fram på grund av koordinering med övriga byggarbeten i projektet. I sommar spränger vi cirka tre gånger per vardag klockan 7.00, 9.00,11.00, 14.00, 16.10, 18.30 eller 21.30. I Fortums informationsblad kan du läsa hur byggarbetena påverkar dig i juli och augusti, klicka här.
(2014-06-24)  

 
 
 

Sprängningsarbeten 6 juni 

 
 
 

Sprängningsarbeten för att bygga bränsletunnlar under Värtan utförs som planerat fredag 6 juni på några av tiderna klockan 9.00, 11.00, 14.00, 16.10, 18.30 och 21.30. Av hänsyn till att det är helgdag undviks den fasta skjuttiden klockan 7.00. Utöver dessa tider kan även mindre sprängningar ske. Eventuellt spränger Fortum även lördag 7 juni. Varje sprängning tar bara några sekunder. Du kan förvarnas om sprängningarna en halvtimme innan. Lämna ditt telefonnummer till kundservice.varme@fortum.com eller 020-46 00 00.
(2014-06-05)

 
 
 

Nattavstängning av Lidingövägen och lokalgator 2 juni

 
 
 

Natten mellan den 2 och 3 juni fraktas processdelar från Energihamnen till biokraftvärmeverket som byggs bredvid Värtaverket. Det medför kortare avstängning av transportvägen Andra Tvärvägen–Lidingövägen–Kolargatan–Jägmästargatan någon gång mellan klockan 22–05. Några av delarna kommer tillfälligt att lagras på Kolargatan inom Fortums område.
(2014-06-02)

 
 
 

Säkerhetsgrindar sätts upp i korsningen Jägmästargatan/Kolargatan 2 juni

 
 
 

Från måndag den 2 juni blir det en låsbar grind i korsningen Jägmästargatan/Kolargatan för att förtydliga att Jägmästargatan är avstängd för allmän biltrafik. Jägmästargatan används för leveranser till Värtaverket och biokraftvärmeverket. Följ oranga vägskyltar för alternativ väg. Gående och cyklister påverkas inte av grindavstängningen utan kan passera på trottoaren under hela byggperioden. Det är trångt så cyklister behöver leda sina cyklar.
(2014-05-28)

 
 
 

Nattavstängning av Lidingövägen och lokalgator 25 maj

 
 
 

Natten mellan den 25 och 26 maj fraktas en 78 ton tung processdel från Energihamnen till biokraftvärmeverket som byggs bredvid Värtaverket. Det medför kortare avstängning (cirka 15 minuter) av transportvägen Andra Tvärvägen–Lidingövägen–Kolargatan–Jägmästargatan någon gång mellan klockan 22–05.
(2014-05-23)     

 
 
 

Ny gång- och cykelväg till Lidingö från 5 maj 

 
 
 

Gång- och cykelbanan som löper parallellt med Lidingövägen mellan Jägmästargatan och trafikljusen vid infarten till Fortum, stängs den 5 maj. Det är Trafikverket som gör en vägomläggning vid trafikplats Värtan. Gång- och cykelvägen till/från Lidingö samt biltrafiken i riktning mot Ropsten/Lidingö flyttas till Norra länkens övre däck. Information och karta finns på trafikverket.se/norralanken
(2014-04-30) 

 
 
 

Sprängningsarbeten 1 maj 

 
 
 

Byggarbetena löper på även 1 maj. Under jord utförs sprängningsarbeten av bränsletunnlar från hamnen till Värtan. Varje sprängning tar bara någon sekund. Du kan förvarnas om sprängningarna en halvtimme innan. Lämna ditt telefonnummer till kundservice.varme@fortum.com eller 020-46 00 00.
(2014-04-30) 

 
 
 

Välkommen på hållbarhetsseminarium på Folkkulturcentrum 15 maj 

 
 
 

Torsdag 15 maj klockan 18.30–20 deltar Fortum i Östermalms stadsdelsförvaltnings seminarieserie om en hållbar stad. Vi berättar om kretsloppsvärme och smarta elnät och du kan ställa frågor om våra byggarbetena i Hjorthagen och Energihamnen. Seminariet hålls på Folkkulturcentrum, Artemisgatan 19. Ingen föranmälan utan antalet platser är begränsade så först till kvarn gäller.
Läs mer: informationsblad april
(2014-04-24)

 
 
 

Extra sprängningsarbeten i hamnen på långfredagen  

 
 
 

Fredag 18 april utför Fortum extra sprängningsarbeten av flisschaktet i hamnen. Varje sprängning tar bara någon sekund och sker under jord. Du kan anmäla eller avanmäla dig till Fortums kostnadsfria telefontjänst om du vill bli förvarnad om sprängningarna. Mejla ditt telefonnummer till kundservice.varme@fortum.com eller ring 020-46 00 00.
(2014-04-17)

 
 
 

PEAB utför gatuarbete vid norra delen av Jägmästargatan

 
 
 

På uppdrag av Stockholms stad utför PEAB gatuarbete på Jägmästargatan. Vägavsnittet mellan Porjusvägen och Skogvaktargatan är avstängd för biltrafik fram till sommaren 2014. Fortums avstängning av Jägmästargatan gäller mellan Kolargatan och Midskogsgränd. Tillståndet sträcker sig fram till våren 2015. 
(2014-04-17) 

 
 
 

Delar av Jägmästargatan avstängd för biltrafik till våren 2015

 
 
 

Leveranser av processutrustning till biokraftvärmeverket och lyft ner i gropen medför att avstängningarna för biltrafik på Jägmästargatan mellan Kolargatan och Midskogsgränd förlängs fram till våren 2015. Följ orange skyltning för alternativ väg (Jägmästargatan–Midskogsgränd–Lanforsvägen–Porjusvägen–Jägmästargatan). Se karta.
Gående och cyklister kan passera på Jägmästargatan förutom vid lyft då flaggvakter stänger av gångvägen kortare stunder.
(2014-03-21) 

 
 
 

Avstängningar av Lidingövägen och lokalgator vecka 11–12

 
 
 

Vecka 11–12 stängs Andra Tvärvägen–Lidingövägen–Kolargatan–Jägmästargatan av i samband med tranporter av utrustning till biokraftvärmeverket:
• natten mellan söndag 16 och måndag 17 mars
Avstängningarna är tillfälliga och sker klockan 22–05. Varje avstängning tar cirka 15 minuter.
(2014-03-14)     

 
 
 

Delar av Jägmästargatan avstängd 10–21 mars

 
 
 

Lyft av utrustning ner i gropen vid Värtaverket medför att delar av Jägmästargatan behöver stängas av den 10–21 mars.
• Avstängning för biltrafik: 10–21 mars är Jägmästargatan mellan Kolargatan och Midskogsgränd avstängd för biltrafik. Gående och cyklister kan passera.  
• Avstängning för gående och cyklister: 12–14 mars stängs Jägmästargatan mellan Värtaverkets reception och Midskogsgränd av för gående och cyklister under kort tid med hjälp av flaggvakter.  
• Alternativ väg vid avstängningar: Jägmästargatan–Midskogsgränd–Lanforsvägen–Porjusvägen–Jägmästargatan. Se karta
(2014-03-07)

 
 
 

Avstängningar av Lidingövägen och lokalgator vecka 11

 
 
 

Vecka 11 stängs Andra Tvärvägen–Lidingövägen–Kolargatan–Jägmästargatan av i samband med tranporter av utrustning till biokraftvärmeverket:
• natten mellan torsdag 13 och fredag 14 mars
• natten mellan fredag 14 mars och lördag 15 mars 
Avstängningarna är tillfälliga och sker klockan 22–05. Varje avstängning tar cirka 15 minuter.
(2014-03-07)   

 
 
 

Avstängningar av Lidingövägen och lokalgator vecka 9

 
 
 

Vecka 9 stängs transportvägen Andra Tvärvägen–Lidingövägen–Kolargatan–Jägmästargatan av:
• natten mellan tisdag 25 och onsdag 26 februari
• natten mellan onsdag 26 och torsdag 27 februari
Avstängningarna är tillfälliga och sker klockan 22–05. Varje avstängning tar 10–15 minuter.  
(2014-02-21)   

 
 
 

Förtydliganden: alternativa körvägar vid avstängningar  

 
 
 

Från Lidingö mot Stockholm
På Lidingövägen stoppas trafiken cirka 200 meter efter man kört av bron, i höjd med Fortums cistern. Man kan svänga av vid avfarten ned mot rondellen i Ropsten, där kan man sedan välja att köra Gasverksvägen in mot stan eller Norra hamnvägen.

Från Gärdet till Hjorthagens centrum 
Lidingövägen–U-sväng i korsningen till Fortum–Jägmästargatan–Lanforsvägen–Porjusvägen–Jägmästargatan–Skogvaktargatan. 
(2014-02-17)   

 
 
 

Tillfälliga avstängningar av Lidingövägen och lokalgator nattetid 17 februari–våren 2015

 
 
 

Måndag natt den 17 februari levereras de första processdelarna till biokraftvärmeverket som byggs nedanför Värtaverket. Detta medför tillfälliga avstängningar av Lidingövägen och vissa gator i Hjorthagen nattetid fram till våren 2015. Transporterna fraktas på lokalgatorna på grund av att Lidingövägen klarar max 60 ton och några av leveranserna väger cirka 170 ton.

 
 
 

Tid för avstängningarna
Måndag–söndag kl 22–05 under perioden 17 februari till våren 2015. De cirka 60 lastbilstransporterna sker etappvis.

 
 
 

Vägavstängningar i samband med leveranser
Lidingövägen (korsning Andra Tvärvägen): 10–15 minuters avstängningar per gång.
Kolargatan: Avstängning och parkeringsförbud.
Jägmästargatan: Gatan mellan Kolargatan och Lanforsvägen avstängd

 
 
 

Alternativa vägar vid avstängningar
Till Ropsten från Stadion: Lidingövägen–Tegeluddsvägen–Södra Hamnvägen–Norra Hamnvägen.
Till Hjorthagens centrum från Gärdet: Lidingövägen–Jägmästargatan–Lanforsvägen–Porjusvägen–Jägmästargatan–Skogvaktargatan.

 
 
 

Frågor
Frågor om byggarbetena i Värtan och Energihamnen besvaras av Fortums byggledare på telefon 0725-57 57 00. Det går också bra att mejla kundservice.varme@fortum.com 

 
 
 

Läs mer
Informationsblad februari
(2014-02-13)   

 
 
 

Helgarbeten i pannhusgropen 4–6 januari  

 
 
 

Under helgdagarna över jul och nyår tar byggjobbarna i Värtan och Energihamnen ledigt. På vardagarna rullar arbetena på som vanligt. Arbeten i gropen nedanför Värtaverket kommer även att utföras under långhelgen 4–6 januari. Vi följer Naturvårdsverkets riktvärden för byggnadsbuller. Ring 0725-57 57 00 eller mejla kundservice.varme@fortum.com om du har frågor om byggnadsarbetena. Se filmen om bygget av biokraftvärmeverket här. God jul och Gott nytt år! (2013-12-23)    

 
 
 

Förlängd avstängning av Kolargatan till 28 december   

 
 
 

Vägarbetena på Kolargatan fortsätter till och med fredag 27 december då asfaltering sker. Lördag 28 december öppnas gatan åter för biltrafik. (2013-12-18)   

 
 
 

Sprängningarna ovan jord avslutas i december  

 
 
 

Efter snart ett års byggande syns nu konturerna av det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket i gropen nedanför Värtaverket. Sprängningarna ovan jord är snart klara. Vi har fraktat bort 200 000 ton jord och berg och sänkt marknivån cirka tio meter. Under jord fortsätter sprängningarna fram till maj. Läs mer i informationsblad december(2013-12-17) 

 
 
 

Kolargatan avstängd 12–18 december  

 
 
 

Vägarbetena på Kolargatan i samband med trädfällning gör att kvarteret mellan Jägmästargatan och Artemisgatan är avstängt för biltrafik 12–18 november. Bilburna besökare till Myrorna och Frälsningsarmén behöver köra via Jägmästargatan-Skogvaktargatan-Artemisgatan. (2013-12-12)   

 
 
 

Kolargatan breddas för transporter av utrustning 

 
 
 

Delar av Kolargatan breddas för att skrymmande transporter med pannhusutrustning ska kunna ta sig fram till gropen nedanför Värtaverket där det nya kraftvärmeverket byggs. Norra Länken klarar endast transporter på max 60 ton och den tyngsta lasten till Fortum väger 260 ton. Några av träden på Kolargatan behöver fällas men kommer att återplanteras när bygget avslutas om drygt två år. Lastbilstransporterna på Kolargatan sker i vår. (2013-12-12)  

 
 
 

250 besökare njöt av soligt öppet hus i Värtan 16 november 

 
 
 

Solen sken på 250 besökare som hade hittat till Fortum Värmes familjedag i Värtan lördag 16 november. 90 personer gick visningar av gropen där byggledare beskrev spontning, schaktning och gjutning. Populärast var rundvandringarna i Värtaverket där 160 personer deltog. I Vinterträdgården var 50 barn nyfikna på små okända djur. De vuxna lärde sig mer om framtidens fjärrvärme vid de sju utställningsstationerna och passade på att ställa frågor till Kundservice. Se bilder och läs mer om biokraftvärmeverket och Små okända djur(2013-11-19)  

 
 
 

Öppet hus i Värtan 16 november   

 
 
 

Lördag 16 november klockan 11–15 bjuder Fortum på en familjedag med fika, filmvisning, barnaktiviteter i Värtan, Lidingövägen 115. Man kan även gå rundvandringar i det befintliga Värtaverket och på byggarbetsplatsen av det nya biokraftvärmeverket. Passa på att ställa frågor om våra arbeten för en hållbar uppvärmning i Stockholm. Välkommen! Läs mer i informationsblad. (2013-11-08)   

 
 
 

Nytt direktnummer 0725-57 57 00 vid frågor om biokraftvärmeverket  

 
 
 

Nu finns ett direktnummer vid frågor och synpunkter om byggarbetena i Värtan och Energihamnen – tel 0725-57 57 00. Telefonen är bemannad alla dagar i veckan kl 7–22 för att närboende ska få snabbare svar på sina frågor. Det går bra att lämna meddelande om man vill bli uppringd eller skicka e-post till kundservice.varme@fortum.com. (2013-10-24) 

 
 
 

Ställ frågor om biokraftvärmeverket på Norra Länkens öppna hus 22 september  

 
 
 

Byggandet av Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk fortsätter. Söndag 22 september klockan 11–15 har Trafikverket öppet hus av Norra Länken. Fortum deltar i utställningen vid den nya trafikplatsen i Värtan, ingång frånLidingövägen. Välkommen att ställa frågor till oss om biokraftvärmeverket i Värtaverket och vår verksamhet. (2013-09-18)

Breddning och förstärkning av Kolargatan i höst

Skrymmande pannutrustning ska transporteras från Energihamnen via Kolargatan och Jägmästargatan till nya biokraftvärmeverket.
I höst kommer Kolargatan att förstärkas och breddas vilket kan påverka ett antal träd. (2013-09-18)

Ovanjordsprängningar i pannhusgropen avslutas i oktober

I den stora gropen mellan Värtaverket och Lidingövägen ska pannhuset byggas. 70 000 kubikmeter jord har transporterats bort och marknivån har sänkts tio meter sedan arbetet startade i början av året. Nu sprängs delar av berggrunden ovan jord bort. Detta arbete startade i slutet av juni och slutförs i mitten av oktober. Sprängningarna tar bara några sekunder och sker på fasta tider klockan 9, 11, 14 och 19. Som en säkerhetsåtgärd stängs trafiken av i samband med sprängningarna. Parallellt med sprängningsarbetena börjar vi i mitten av oktober att gjuta grunden för biokraftvärmeverket. Arbetet är klart om cirka sex månader. (2013-09-18) 

Gjutning av pir i Energihamnen startar i september

I Energihamnen pågår byggandet av en ny pir. Bränslet kommer att levereras med tåg och båt till hamnen och forslas vidare via tunnlar till våra anläggningar i Värtaverket. Båtarna kommer att lägga till vid en 200 meter lång pir som ska stå på 130 pålar. Pålarnas höjd varierar mellan cirka 12 meter vid kajen och 65 meter längst ut på piren. Arbetet med att förankra pålarna i bergrunden framskrider med drygt en påle per dag och pågår till första kvartalet 2014. Betongarbetena för att gjuta pirdäcket utförs från september 2013 till andra kvartalet 2014. I september börjar vi grundläggningsarbetena för tåglossningsanläggningen och byggnaden där bränsle ska sållas och krossas. (2013-09-18)

Förstärkt bullerskydd runt fläktarna vid Kolargatan 

Under jord bygger vi bränslelagringsutrymmen och två kilometer vägar för transport av bränsle från Energihamnen till biokraftvärmeverket. Fram till sommaren 2014 spränger vi tre gånger per dag (måndag–fredag) antingen klockan 7, 9, 11, 14, 16.10, 18.30 eller 21.30. Nu pågår underjordssprängningar i norra delen av pannhusgropen mot Kolargatan och i öster mellan Lidingövägen och byggområdet i hamnen. Varje sprängning tar bara några sekunder och gör att vi kommer cirka fem meter framåt. Sprängningarna kan märkas som vibrationer och buller. Vi har besiktigat fastigheter inom 100 meters radie från sprängningsområdena. Det kan eventuellt låta från två fläktar vid Kolargatan som renar luften i tunnlarna. För att dämpa ljudet förstärker vi bullerskydden och installerar ytterligare en ljuddämpare. (2013-09-18)  

 
 
 

Vägavstängningar vid sprängningsarbeten   

 
 
 

Sprängningsarbetena i pannhusgropen utförs nu närmare Lidingövägen och Jägmästargatan. Eftersom säkerhetsradien till bilister, cyklister och fotgängare understiger 50 meter stängs delar av Lidingövägen och Jägmästargatan av. Det är inte alltid sprängningstiderna utnyttjas men om arbete utförs sker det måndag–fredag klockan 7.00, 11.00 och 14.00. Avstängningarna varar cirka 3 minuter och kommer att pågå till mitten av november. När sprängningsarbetena i pannhusgropen sammanfaller med pågående sprängningar under jord för tunnlar, förskjuts tiden 10 minuter.  (2013-07-11)  

 
 
 

Schaktningsarbeten vid planerat pannhus 

 
 
 

Det synliga resultatet av biokraftvärmeverket i Värtan så här långt är en stor grop som grävs mellan Värtaverket och Lidingövägen. Kring gropen har stålspont monterats för att förhindra jordras. När schaktningsarbetet når berggrunden påbörjas sprängningar för att få en jämn husgrund. Sprängningarna i pannhusgropen pågår från vecka 26 och cirka tre månader framåt, inledningsvis vardagar kl12.00 och 14.00. (2013-07-03) 

 
 
 

Pålningsarbeten i Energihamnen startade vecka 26

I Energihamnen började pålningsarbetet för piren vecka 26 och pågår till maj 2014. Under byggtiden kan bullernivån variera beroende på arbetsmoment, väder och vind. Vi mäter regelbundet för att se att Naturvårdsverkets riktlinjer följs. (2013-07-03)

Sprängningsarbeten för tunnlar på fasta tider kl 7.00–21.30

Under biokraftvärmeverket blir det ett nytt bränslelager för flis. Vi spränger för att bygga förbindelsetunnlar från den nya piren i Energihamnen till det nya pannhuset i Värtan där flisen ska eldas. Nu spränger vi under Kolargatan mot hamnen på fasta tider måndag–fredag kl 7.00, 9.00, 11.00, 14.00, 16.10, 18.30 och 21.30. Varje sprängning tar bara några sekunder och märks som skakningar och buller. Vi har besiktigat fastigheter inom 100 meters radie från sprängningsområdena. (2013-07-03)

Sprängningsinformation

Du kan anmäl dig till vår kostnadsfria telefontjänst om du vill få en förvarning innan varje sprängning. Mejla ditt telefonnummer till kundservice.varme@fortum.com eller ring vår kundservice vardagar tel 020-46 00 00 eller övrig tid tel 020-44 11 00 (knappval värme). (2013-04-05) 

 
 
 

Sprängningsarbeten startade vecka 9  

 
 
 

Bygget av vårt nya biobränsleeldade kraftvärmeverk i Värtan har startat. Under byggtiden behöver vi utföra sprängningsarbeten som startar i februari 2013 (vecka 9) och pågår till halvårsskiftet 2014. Sprängningar kommer att pågå vardagar upp till sex gånger per dygn på fasta tider, 9.00, 11.00, 14.00, 16.10, 18.30 och 21.30. Läs mer: informationsblad boende (2013-04-05) 

 
 
 

Bygget av biokraftvärmeverket påverkar ekarna 

 
 
 

Byggnaden för det nya biokraftvärmeverket i Värtan är utformad för att ta hänsyn till ekarna. Under byggtiden påverkas ekarna av byggarbetet nedanför Värtaverket. Två små ekar grävs upp och förvaras tillfälligt i en plantskola under byggtiden för att sedan återplanteras i Värtan. Tyvärr är eken närmast Jägmästargatan så instabil att den utgör en arbetsmiljörisk. Arborister kommer att ta ner eken och placera ut den i Norra Djurgårdsparken där den kommer att bidra till biologisk mångfald, bland annat som boplats för insekter. Arboristerna kommer även att beskära en ek på tomten nära Värtaverket. Nedtagning och beskärning sker enligt miljötillståndet för bygget av det nya biokraftvärmeverket i Värtan. (2013-04-05) 

 
 
 

Pir med landström i Energihamnen 

 
 
 

Det nya biokraftvärmeverket kommer att stå mellan våra nuvarande byggnader och Lidingövägen. Vi kommer också att bygga en ny pir med landström i Energihamnen. Landström innebär att fartygen inte längre behöver köra sina dieselmotorer för att producera ström när de ligger vid kaj. I februari kommer vi att påbörja muddring för att förbereda för den nya piren. (2013-04-05)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

2017-03-29