Hållbar fjärrvärme i Täby 2015

​Vi satsar 150 miljoner kronor för att bygga ut hållbar fjärrvärme i Täby under de kommande två åren. Flera mindre nät i Täby kommer att kunna kopplas samman med Fortums större regionala nät.   

Satsningen innehåller också uppgradering av kundernas egna anläggningar och kompletteringar med bland annat borrhål för bergvärme. Vi kommer också att erbjuda Öppen fjärrvärme, som innebär att alla kunder som har egen produktion kan sälja sin överskottsvärme till Fortum.   

Efter sommaren lämnar vi in en ansökan om att få bygga en ledning som sammankopplar Fortums lokala fjärrvärmenät i Täby med Fortums regionala fjärrvärmenät. Det är samhällsekonomiskt effektivt att använda sig av den regionala produktionskapaciteten och länka samman regionala och lokala nät. På så vis kan hela Täby försörjas med hållbar fjärrvärme 2015. 

Vår handlingsplan för Täby består också av lokala lösningar som utformas i dialog med våra kunder, bland annat installation av bergvärme och ombyggnad av panncentraler till biobränsle. Kunder med egen värmeproduktion erbjuds dessutom vår nya affärsmodell Öppen fjärrvärme, som innebär att man kan sälja sin överskottsvärme till Fortum. Idag levererar vi cirka 100 GWh värme till kunder i Täby.

Vi investerar 15 miljarder kronor fram till 2023 i utbyggnaden av resurs- och klimatneutral fjärrvärme i Stockholmsregionen bland annat i bygget av två nya kraftvärmeverk för totalt 6,5 miljarder kronor. I januari 2013 startade bygget av Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk i Värtan och det nya kraftvärmeverket i Brista i Sigtuna togs i drift i höstas.

2014-01-14