Fortsatt marknadsföringsinsats i Täby under våren 2014

Under våren fortsätter Fortum mediakampanjen för att uppmärksamma Täbyborna på satsningen att bygga ut hållbar fjärrvärme i kommunen. Under vecka 3–8 publiceras helsidesannonser i lokaltidningen Mitt i Täby och samtidigt sprids budskapet även på stortavlor runt om i Täby.

Kampanjen 

 

2014-01-14