Hållbar fjärrvärme i Täby 2015

Vi satsar 150 miljoner kronor för att bygga ut hållbar fjärrvärme i Täby under de kommande två åren. Flera mindre nät i Täby kommer att kunna kopplas samman med Fortums större regionala nät. Läs mer   

Aktuellt

Panncentralen Citys samfällighetsförening (PC City) och Fortum Värme har ingått ett unikt samarbete kring värmeproduktion

Avtalet innebär att PC City och Fortum Värme gemensamt rustar upp panncentralen i Grindtorp till en anläggning med möjlighet att exportera värme till Fortum Värmes befintliga och nya kunder i centrala Täby. PC City bidrar på så sätt till att utveckla en hållbar fjärrvärmelösning för Täby. Samarbetet ger PC Citys medlemmar (ca 2500 lägenheter i Täby) en hållbar och trygg värmeleverans på cirka 30 000 MWh med låga kostnader. Samarbetet är också ett viktigt steg i Fortum Värmes pågående utbyggnad av hållbar fjärrvärme i Täby där planen är att koppla ihop de mindre lokala närvärmenäten i Täby med Fortum Värmes regionala fjärrvärmenät.
 

Frågor om Täby

Oskar Rastberg

Har du frågor om fjärrvärmen i Täby kontakta Oskar Rastberg, tel 08-671 70 00, oskar.rastberg@fortum.com.

2015-09-17