Forsande vatten vid vattenkraftverk

Vattenkraft

Vattenkraft har länge varit ryggraden i den nordiska energiförsörjningen och utgör idag cirka 45 procent av den totala elförsörjningen. Vattenkraft är en förnybar och effektiv energikälla. En av många fördelar med vattenkraftsproducerad el är att den inte avger koldioxid eller andra växthusgaser. Vattenkraft är dessutom en effektiv energikälla med en verkningsgrad som kan uppgå till så mycket som 90 procent.

Vattenkraft - möjliggör förnybar produktion

För framtidens uthålliga energisystem, där all el produceras av förnyelsebara energikällor, är vattenkraften oumbärlig.

Vattnet kan lagras i dammar, som ett batteri, och produktionen styras till tidpunkter då elen efterfrågas. Genom att den kan lagras möjliggör vattenkraften en utbyggnad av andra förnybara energikällor vars produktion inte kan styras efter behov, utan istället styrs av tillgång på till exempel vind eller sol.

Vattenkraften står för 49 procent av Fortums årliga kraftproduktion

Fortum är en av de största och mest erfarna vattenkraftproducenterna i Norden. Sammanlagt har Fortum 160 hel- eller delägda vattenkraftverk i Sverige och Finland. Merparten av Fortums svenska produktion sker vid Ljusnan, Indalsälven, Klarälven och Dalälven. Den svenska produktionen under ett år uppgår till ca 2/3 av Fortums vattenkraftproduktion på ca 25.2 TWh. Merparten av Fortums vattenkraftproduktion från Finland sker vid älvarna Kemijoki, Oulujoki och Vuoksi.  

Utveckling av vattenkraften

Kontinuerligt arbete pågår för att utveckla vattenkraften, exempelvis genom att renovera och effektivisera kraftverken. Förbättrad produktion och effektivitet i våra egna vattenkraftverk kommer fram till 2020 att ge en nettoökning i effekt om ca 100-150 MW.

El från vattenkraft

Som elkund hos Fortum får du automatiskt el från våra vattenkraftverk. Du kan till och med själv välja vilket vattenkraft som ska producera just din el. Vi säkerställer spårbarheten mellan kraftverkens produktion och våra kunders elanvändning med hjälp av ursprungsgarantier. Här kan du välja vattenkraftverk.

Fakta om vattenkraft

Det finns många påståenden om vattenkraften, både positiva och negativa. För att bidra till en saklig faktabaserad debatt om vattenkraften har SWECO på uppdrag av Fortum tagit fram boken Vattenkraft Fakta & Påståenden

Nyhetsbrev

Är du intresserad av vad som händer på Fortum och inom energibranschen så kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev ”Energinyheter från Fortum”.

Prenumerera på nyhetsbrev


  
Film om vattenkraft

Intervju med Johan Englund som berättar varför vi tycker vattenkraft är bra.

Se filmen här >>


Fakta om vattenkraft

Många utmaningar lyfts när vattenkraften debatteras. Här analyseras och klargörs fakta kring olika påståenden.

Påståenden och fakta >>


Vattenkraft till våra elkunder

Är du elkund hos oss får du el från våra egna vattenkraftverk runt om i Sverige.

Välj el från vattenkraft här

2016-06-30