Vindkraft

Vindkraft är en förnybar energikälla med liten klimatpåverkan. Vi ser vindkraft som en viktig del i strävan att den energi vi producerar ska komma från förnybara energikällor. Nedan har vi information om våra vindkraftparker.
 

Blaiken vindkraftpark

Tillsammans med Skellefteå Kraft bygger vi, i bolaget Blaiken Vind AB, en av Europas största vindkraftparker väster om Storuman. Fullt utbyggd, 2017, kommer vindkraftparken att bestå av 99 vindkraftverk med en installerad effekt på 247,5 MW. Detta gör att Blaiken blir en av de största landbaserade vindkraftparkerna i hela Europa. Den årliga produktionen på cirka 700 GWh/år motsvarar den årliga elanvändningen i 161 500 lägenheter. Fortums andel i Blaiken Vind AB uppgår till 15 procent.
 

Solberg Vindkraft

Tillsammans med Skellefteå Kraft bygger vi även vindkraftsparken Solberg. Den 75 MW stora vindkraftsparken Solberg ligger nordväst om Örnsköldsvik. Vindkraftsparken beräknas börja producera el i början av 2018. Den årliga produktionen beräknas bli ungefär 250 gigawattimmar, GWh, vilket motsvarar 50 000 hushålls årsanvändning. Fortums andel i Solberg Vindkraft AB uppgår till 50 procent.
 

Vindkraft i Norge

I norra Norge äger vi Nygårdsfjellet vindkraftspark, och ska bygga två, Ånstadblåheia och Sørfjord, som förväntas tas i drift under 2018 och 2019. När de tre vindkraftparkerna är färdigbyggda uppgår den installerade kapaciteten till ca 170 MW.
 

Vindkraft i Ryssland

Vi bygger Rysslands första vindkraftpark i Ulyanovsk, Ryssland, med en total kapacitet på 35 MW. Vindkraftparken förväntas starta produktion i slutet av 2017, för staden Ulyanovsk, som har 620.000 invånare.
 

2017-01-19