Vindkraft

Vindkraft är en förnybar energikälla med liten klimatpåverkan. Vi ser vindkraft som en viktig del i strävan att den energi vi producerar ska komma från förnybara energikällor. Läs om våra vindkraftparker här.
 

Blaiken - en av Europas största vindparker

 
Torsdagen den 7 september invigdes Blaiken som nu står färdig med sina 99 vindkraftverk. Det är inte bara en av Europas största vindkraftparker med en årlig produktion motsvarande 200 000 lägenheters elanvändning, det är också en av de första i arktiskt klimat. Inte minst det senare har tydligt bidragit till en ökad kompetens rörande konstruktion och drift vilket kommer hela branschen till godo.

Området i Blaiken har i den nationella vindkartläggningen som genomförts av Uppsala universitet pekats ut som ett mycket bra område för vindkraftsproduktion med en medelvind på 7,5-8 m/s. Ytterligare en fördel är att det tack vare existerande vattenkraft i området är enkelt och kostnadseffektivt att ansluta vindkraftverken till det nationella stamnätet.

Blaiken är ett kallt, blåsigt och isigt område vilket ställer höga krav på teknisk utrustning. I den tredje etappen av bygget av Blaiken vindkraftpark användes en kombination av nya teknologier som gör kraftverken unika i sitt slag.

Blaiken vindkraftpark i siffror:
  • 99 vindkraftverk
  • Installerad effekt på 247,5 MW
  • Årlig produktion på ca 714 GWh/år
  • 3,3 miljarder kronor investerade
  • Bidrag på 15 miljoner euro från NER300
  • Skapar 32 årsarbetstillfällen
  • 100 meter tornhöjd i etapp 1 och 2, 90 meter tornhöjd i etapp 3 och 4
  • Rotordiameter 100 meter i etapp 1 och 2, 110 meter i etapp 3 och 4
  • Förväntas kunna bidra till att sänka koldioxidutsläppen med cirka 690 000 ton/år

Solberg Vindkraft

Tillsammans med Skellefteå Kraft bygger vi även vindkraftsparken Solberg. Den 75 MW stora vindkraftsparken Solberg ligger nordväst om Örnsköldsvik. Vindkraftsparken beräknas börja producera el i början av 2018. Den årliga produktionen beräknas bli ungefär 250 gigawattimmar, GWh, vilket motsvarar 50 000 hushålls årsanvändning. Fortums andel i Solberg Vindkraft AB uppgår till 50 procent.
 

Vindkraft i Norge

I norra Norge äger vi Nygårdsfjellet vindkraftspark, och bygger nu Ånstadblåheia vindpark samt utvecklar Sørfjord vindprojekt, som förväntas tas i drift under 2018 och 2019. När de tre vindkraftparkerna är färdigbyggda ska den installerade kapaciteten uppgå till ca 170 MW.
 

Vindkraft i Ryssland

Vi bygger Rysslands första vindkraftpark i Ulyanovsk, Ryssland, med en total kapacitet på 35 MW. Vindkraftparken förväntas starta produktion i slutet av 2017, för staden Ulyanovsk, som har 620.000 invånare.
 

2017-09-13