Finansiering

Fortum Värmes upplåning sker genom publika låneprogram, samt långfristiga bilaterala lån från Europeiska Investeringsbanken samt Nordiska Investeringsbanken. Samtliga finansiella transaktioner utförs under bestämda riskmandat och limiter beslutade i styrelsen. Fortum Värme har också tillgång till ett långfristigt lånelöfte.

 
 
 

Långfristiga lånelöften
Lånebelopp: 3 miljarder SEK
Låntagare: AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ)
Typ: Revolving Credit Facility

Förfall: 2022
Deltagande banker: SEB, Nordea, Danske Bank

 
 
 

Upplåningsprogram
Fortum Värme Holding lånar  under nedanstående Medium Term Note-program (MTN Program) och Företagscertifikatprogram.

 
 
 

MTN-program
Emittent:  AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ)
Villkor: Change of Control Programbelopp: 9 miljarder SEK
Arrangör: SEB
Emissionsinstitut: SEB, Nordea, Danske Bank
MTN-program
> MTN-Grundprospekt 2015 (pdf)
> MTN-Grundprospekt 2014 (pdf)

Gröna obligationer

 
 
 

> Fortum Värme Green Bond Report 2016.pdf
> Fortum Värme Annual Green Bond Report 2015 (pdf)​​
> Fortum Värme Green Bond Framework 2015 (pdf)
> Second Opinion CICERO 2015 (pdf)

Av tabellen nedan framgår noterade MTN-emissioner.

 
 
 
​ Emissionsdag
 (Länk till slutliga villkor)
Lånenummer​ Nominellt belopp (MSEK) Räntekonstruktion Förfallodag​ ISIN kod​
2014-09-09 ​102 ​500 ​Fast ränta ​2019-09-16 ​SE0006287496
2014-09-09 ​103 ​1.000 ​Rörlig ränta (FRN) ​2019-09-16 ​SE0006287504
​ 2015-05-06 ​104 (Grön) ​1.000 ​Rörlig ränta (FRN) ​2021-05-18 ​SE0007075122
 ​2015-05-06 ​105 (Grön) ​1.500 ​Fast ränta ​2022-05-18 ​SE0007075130
 ​2015-09-10 ​106 ​1.000 ​Rörlig ränta (FRN) ​2018-09-17 ​SE0007525944
 ​2015-09-10 ​107 ​600 ​Rörlig ränta (FRN) ​2020-09-17 ​SE0007525951
 ​2015-09-10 ​108 ​400 ​Fast ränta ​2020-09-17 ​SE0007525969
2015-11-17 ​109 ​1.500 ​Rörlig ränta (FRN) ​2017-11-27 ​SE0007756952
 
 
 
 
 
 
 
 

Företagscertifikatprogram
Emittent: AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ)
Programbelopp: 2 miljarder SEK
Arrangör: SEB
Emissionsinstitut: SEB, Danske Bank, Nordea
Issuing and Paying Agent: SEB
> Informationsbroschyr (pdf)

 
 
 

Kreditvärdering (Rating)
Rating är det betyg som låntagare kan erhålla från oberoende kreditbedömningsinstitut på förmågan att klara av sina finansiella åtaganden. Denna förmåga kallas också kreditvärdighet. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (publ) har sedan 2014 ett avtal om ratingtjänster med Standard & Poor’s.

 
 
 
 
 
 
 
 Kreditvärderingsinstitut​ Kort Lång
S&P corporate credit rating A-2  ​BBB +, stable outlook
S&P Nordic National Scale K-1
 
 
 
 
 
 
 
 Års- och hållbarhetsredovisningar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andra relaterade länkar

 

Rating Report 2016

Rating Report 2015

 
​​​

2017-06-13