Klimatkompensation

Senast 2022 ska vår produktion ske med 100 procent förnybara och återvunna bränslen. Under tiden vi investerar och utvecklar vår verksamhet för att nå målet klimatkompenserar vi för fjärrvärmens fossila utsläpp från förbränningen av olja och kol.
Vi investerar i klimatkompensationsprojekt som medför lägre utsläpp i utvecklingsländer. Det är projekt som inte hade blivit av utan detta stöd. Totalt sett kompenserade vi 298 823 ton koldioxidekvivalenter under 2016. Det motsvarar utsläppen från vägtrafiken i Stockholm under mer än 4 månader.
Vill du klimatkompensera din fjärrvärmeanvändning?​​
Vi har ett tilläggsavtal till ditt vanliga fjärrvärmeabonnemang som kallas för Klimatneutral Fjärrvärme.
Klimatneutral Fjärrvärme
Projektnamn & länk Certifiering Teknik Land Koldioxid-
ekvivalenter
​ (ton)
Rimba Raya Biodiversity Reserve (inköpt 2014) REDD+ REED ​Indonesien 33 000
Rimba Raya Biodiversity Reserve (inköpt 2015) REDD+ REED ​Indonesien 16 575
FLORESTAL SANTA MARIA PROJECT REDD+ REED ​Brasilien 32 000
Canakkale ​VER/GS ​Vind ​Turkiet 19 581
CYY Biopower Wastewater treatment plant including biogas reuse for thermal oil replacement and electricity generation Project, Thailand ​CDM/GS Biogas ​Thailand 5 000
Biogas Program for Animal Husbandry Sector of VN ​VER/GS ​Biogas Vietnam 47 000
Vaayu India Wind Power Project in Gujarat (First climate) ​CDM ​Vind ​Indien 100 000
National Bio Energy Changtu Biomass Power Plant (South pole) GS Vind ​Kina 10 667
Hanergy Pizhou Solar PV Power Co., Ltd 30MW PV Power Station Project ​CDM ​Biogas Kina 30 000
Improved Household Charcoal Stoves in Ghana ​VER/GS Biomassa ​Ghana 5 000
​​​​

2017-06-30