Hållbarhet

​Fortum Värme vill vara en positiv kraft i samhället genom att bedriva verksamheten i samspel med kunder, leverantörer och ägare. Målet är att bidra till en hållbar utveckling av Stockholms stad.

Fortum Värmes hållbarhetsstrategi fastställer de ambitioner och principer som gäller för att utveckla bolaget i hållbar riktning. Strategin utgörs av hållbarhetsmålen och Fortum Värmes policyer för miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar. Läs mer om målen och policyerna nedan. 

Fortum Värmes övergripande hållbarhetsmål

  • 100 procent förnybar och återvunnen energi som är resurssnål och utan nettopåverkan på klimatet
  • Vi använder hållbara och klimatsäkrade biobränslen
  • En sund och säker arbetsmiljö helt utan olyckor och miljöstörningar
  • Vi bidrar i samhällets och kunders strävan efter ökad social hållbarhet
  • En av Sveriges och energibranschens mest attraktiva arbetsgivare

Hållbarhetspolicyer

 

Hållbarhet i verksamheten

Hållbarhet är en naturlig del i Fortum Värmes verksamhet vilket innebär att hållbarhetsstrategin ligger till grund för bolagets övriga strategier, bland annat för finansiering, energiförsörjning, marknadsutveckling, produktionssystem och kommunikation.
 

Uppförandekod och leverantörskod

Fortum Värme bidrar till social hållbarhet bland annat genom implementeringen av bolagets uppförandekod och genom att granska våra leverantörer. Vi tillämpar Fortumkoncernens uppförandekod och uppförandekod för leverantörer (leverantörskod). Koderna bygger på FN:s Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Leverantörskoden ingår i avtal med leverantörer av varor, tjänster och bränslen. När våra leverantörer undertecknar leverantörskoden innebär det också ett åtagande att ställa motsvarande krav på egna leverantörer. ​
 

Klimatkompensation

Senast 2030 ska vår produktion ske med 100 procent förnybara och återvunna bränslen. Under tiden vi investerar och utvecklar vår verksamhet för att nå målet klimatkompenserar vi för fjärrvärmens fossila utsläpp från förbränningen av olja och kol. Vi investerar i klimatkompensationsprojekt som medför lägre utsläpp i utvecklingsländer. Det är projekt som inte hade blivit av utan detta stöd.​
 

Hållbarhet för Fortum Värme

 
Hållbarhetschef Ulf Wikström berättar om vad hållbarhet är för Fortum Värme.​​​​​​

​​​​​​​​​​​​

2017-06-27