Investerarrelationer

Arbetet med investerarrelationer (IR) inom Fortum Värme syftar till att skapa och upprätthålla goda relationer och hög kunskap om Fortum Värmekoncernen bland investerare, långivare, banker, analytiker, ratinginstitut, journalister, m.fl. och därigenom medverka till en öppenhet kring företagets verksamhet.
 

Grundläggande principer för investerarrelationer

Fortum Värme strävar efter:
  • Öppenhet – öppenhet och transparens i all kommunikation.
  • Likvärdighet – likvärdighet genom samtidig kommunikation till alla intressenter (inom lagar och regler). 
  • Relevans – en kommunikation baserad på korrekthet i sak och anpassad till relevant målgrupp.
  • Tillgänglighet – en hög tillgänglighet till relevanta företrädare i samband med  all kommunikation och vid förfrågningar.
  • Proaktivitet – genom att hålla en aktiv och löpande kommunikation/relation med alla finansiella intressenter.

Talespersoner och roller

Talespersoner - I all finansiell kommunikation är VD och Ekonomi- och finansdirektören (CFO)  de främsta talespersonerna för Fortum Värme och i andra hand Finanschefen.
 

IR ansvarig - Finanschefen har det övergripande ansvaret för IR och är ansvarig för alla pågående kontakter med analytiker, fondförvaltare, banker, ratinginstitut och andra finansmarknadsaktörer. Dessutom är all kommunikation med identifierade målgrupper organiserad och bedrivs genom Kommunikations-/Presschef, som också deltar i kommunikationen med finansiella intressenter. Alla kontakter från media till personer inom Fortum Värme ska dock alltid koordineras genom Presschefen.

 

2017-03-24