Öppen Fjarrvärme-seminarium

Fortum Värmes initiativ med att etablera en marknadsplats för överskottsvärme har rönt internationellt intresse vilket tydligt framgick i slutet av januari då Fortum Värme bjöd in till konferens i Kista.

Temat var återvunnen energi från datahallar och bygger på Fortum Värmes initiativ Öppen Fjärrvärme som möjliggör för datahallar att sälja sin överskottsvärme till marknadspris. Fortum Värme vill med konferensen väcka intresse för frågan och locka fler datahallar att etablera sig i Stockholm så att överskottsvärmen kan tas till vara och inte bara gå ut via fläktar.

Bland talarna fanns bland andra Dr. Nicolas Dubé från Hewlett-Packard, Kevin Slover, Director Data Centre Global Property Selection, LLC samt Stockholms Finansborgarråd Karin Wanngård.

Alla världens datahallar förbrukar lika mycket energi som hela Tyskland på ett år. Med den utvecklingen säger det sig själv att driften behöver bli mer hållbar. Vi ser att det är en fördel att placera datahallar i städer som har ett fjärrvärmesystem som kan ta hand om överskottsvärmen. Min förhoppning är att fler datahallar placerar sig i städer som Stockholm, som redan har ett utbyggt fjärrvärmesystem. På så sätt kan vi bidra till att minska koldioxidutsläppen, sa Nicolas Dubé,
Hewlett-Packard.

Dr Mattias Ganslandt från Celec, som arbetar för Fortum Värme talade om urbaniseringen som både en utmaning och en möjlighet. Nyckeln till att realisera synergier är distribution av energi från punkter med överskott till punkter med efterfrågan, se bild ur Ganslandts föredrag nedan.

Öppen Fjärrvärme är intressant ur mer än ett ekonomiskt- och hållbarhetsperspektiv då det ger Stockholm ett försprång gentemot andra städer i konkurrensen om datahallar. Med denna konkurrensfördel finns en enorm potential för stadens tillväxt och i synnerhet för Kista att ta ledarpositionen som Europas främsta nav för informations- och kommunikationsteknikföretag, sa Anders Egelrud, VD Fortum Värme.

Den främsta anledningen till intresset ligger i lönsamheten som datahallar kan generera genom att sälja sin överskottsvärme. För många datahallar rör det sig om värme för miljonbelopp som nu kan säljas och nyttiggöras i en form av cirkulär ekonomi istället för att kasseras. Därtill finns även ett stort intresse i att minska sin miljöpåverkan och bidra till ett mer hållbart samhälle. Bara värmen från befintliga datahallar i Stockholm skulle kunna värma 60 000 lägenheter om de var anslutna till Öppen Fjärrvärme.

 

2015-03-05