Älvstädningen

I samarbete med idrottens miljöorganisation Städa Sverige arrangerar vi på Fortum lokala städaktiviteter utmed våra älvar och vattendrag.

Genom att ge föreningar uppdrag att städa (av kommunen anvisade) sträckor vid de älvar där vi har vattenkraftverk uppfyller projektet, för Fortum, tre syften:

• Att hjälpa till och engagera oss i samhällen där vi har verksamhet och kunder genom att främja ungdomsidrott och föreningsliv där ungdomarna gör en konkret miljöinsats i sin närmiljö och ersättningen går direkt till deras förening. 
• Att berätta om vattenkraften och hur viktig vattenresursen är för vårt samhälle idag, därav vikten av Älvstädningen.
• Att påverka de ungdomar som genom sitt deltagande får en ökad insikt i vikten av att sopsortera, återvinna och reflektera över hur viktig miljön är för både naturupplevelser och en hållbar framtid.


Initiativet Älvstädningen påbörjades 2013 och hittills har ca 9200 ungdomar och vuxna engagerat sig och samlat ihop över 147 ton skräp längs med älvstränderna vid Dalälven, Ljusnan, Gullspångsälven och Klarälven.

2017-09-20