Älvstädarna

I samarbete med idrottens miljöorganisation Städa Sverige arrangerar vi på Fortum lokala städaktiviteter utmed våra älvar och vattendrag.

Genom att ge föreningar uppdrag att städa (av kommunen anvisade) sträckor vid de älvar där vi har vattenkraftverk uppfyller projektet, för Fortum, tre syften.

  • Att hjälpa till och engagera oss i samhällen där vi har verksamhet och kunder genom att främja ungdomsidrott och föreningsliv där ungdomarna gör en konkret miljöinsats i sin närmiljö och ersättningen går direkt till deras förening.
  • Att berätta om vattenkraften och hur Fortums miljöfond bidrar till att rädda små okända djur i naturen som är jätteviktiga för att bevara den biologiska mångfalden.
  • Att påverka de ungdomar som genom sitt deltagande får en ökad insikt i vikten av att sopsortera, återvinna och reflektera över hur viktig miljön är för både naturupplevelser och en hållbar framtid.

Under 2014 års Älvstädar SM samlades sammanlagt 34 ton skräp in av 1637 deltagare. Älvstädar SM 2015 gick av stapeln den 29-30 augusti utmed Klarälven, Ljusnan, Dalälven och Gullspångsälven.

2015-10-15