Återintroduktion av flodpärlmusslan i Bulsjöån

​Bakgrund

Flodpärlmusslan är en hotad art (rödlistad). Den har en spännande livscykel och den blir väldigt gammal. Flodpärlmusslans reproduktion hotas i vattendrag där öring och lax inte kan vandra upp till följd av vandringshinder. Musslan lever under en del av sitt liv som en larv på en örings (eller lax) gäle. I vissa vattendrag kan musslan vara utgången och den nedersta sträckan av Bulsjöån har musselskal återfunnits men inga levande exemplar av arten.

I Bulsjöån ligger Visskvarns kraftverk och sedan innan var det planerat att göra försök med att återinplantera flodpärlmussla i på en viss sträcka i ån. Fortum sålde Visskvarns kraftverk under hösten 2012, köpare var Skånska Energi, men vi kommer trots försäljningen att finansiera en återintroduktion av flodpärlmussla i Bulsjöån.

Beskrivning av projektet

I Bulsjöån har Fortum sedan 2004 tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland, Bulsjöåns FVO, Sommens FVO, Tranås energi arbetat med att öka och förbättra lekområdena för den uppströms lekande Sommenöringen. Det handlade då om att tillföra extra vatten i fåran vid Visskvarns kraftverk, biotopförbättringar etc.

Syfte med projektet

För att kunna flytta musslor krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Dels behövs tillstånd tillstånd för att ta musslor från Bordsjöbäcken  i Jönköpings län och dels för att sätta ut i Bulsjöån i Östergötlands län. Tillstånden beräknas vara klara under feb 2013. Under mars-april, kommer planeringen  av flytten av musslorna att göras. Själva flytten är planerad att utföras i början på juni.

För att undersöka om återintroduktionen av musslorna lyckas kommer en plan för uppföljning tas fram inom den regionala miljöövervakningen (elfiske, musslor ev. vattenkemi och bottenfauna). Elfiske utförs redan idag kontinuerligt i ån.

2015-05-06