Vandringsväg i Delångersån

​Bakgrund

Delångersån, som rinner från Södra Dellen och mynnar ut i Bottenhavet vid Saltvik, är Hudiksvalls kommuns största vattendrag. Den ligger nedströms Storsjön och är ett riksintressant fiskevatten med höga biologiska värden. Vattendraget är uppdelat och kraftigt rensat och den tidigare fisktrappan vid Lundströmmens kraftverk behövde ersättas för att fisken skulle kunna passera kraftverket. Projektet är en del av de åtgärder som Hudiksvalls kommun genomför i Delångersån och dess biflöden.

Beskrivning av projektet

Under 2009 anlades i samverkan med Hudiksvalls kommun en ny fiskväg som ersatte den befintliga fisktrappan vid Lundströmmen i Delångersån. Syftet är att underlätta för fisk och andra organismer att passera vattenkraftverket.

Projektets syfte

Syftet var att skapa fria vandringsvägar för öringsstammen och att samtliga strömsträckor, som sedan tidigare är rensade för flottning, återställs genom att material och lekgrus återförs för att återskapa öringsstammen. Syftet var också att skapa fria vandringsvägar för utter, den unika Dellenöringen och fiskarter som ål och flodnejonöga.

Resultat

Omlöpet invigdes den 12 september 2009. Hans Rohlin från Fortum hälsade välkommen och riksdagsman Sven Bergström klippte bandet och förklarade fiskvägen invigd. Området har fått en ansiktslyftning och Sörforsa ett nytt fint utflyktsmål.

2015-05-06