Fri fiskväg Kvarntorpsån

Bakgrund

 

Vandringshinder av olika slag förekommer i många vattendrag. De kan utgöras av dammar, felaktigt utformade eller lagda vägtrummor eller andra typer av hinder. Att ta bort hinder och göra vattendraget "vandringsbara" för fisk är ofta en angelägen miljöförbättring. Genom projektet i Kvarntorpsån blir fiskvandring mellan Klarälven och Smårissjön möjlig.  

Genomförande

 

Kvarntorpsån är ett biflöde till Klarälven och är belägen i Forshaga kommun. Genom att göra en passage förbi dammen i Kvarntorpsån kan fisk vandra mellan Klarälven och Smårissjön.

Projektet är ett samverkansprojekt tillsammans med Sportfiskarna, Forshaga kommun och Vistens FVOF. Utförare är Sportfiskarna vid lokalkontoret i Forshaga. Projektet finansieras av Fortums miljöfond samt Forshaga kommun.
 

Syfte med projektet är att göra fiskvandringen mellan Klarälven och Smårissjön möjlig, genom passage förbi damm i Kvarntorpsån. Mål är på sikt att se om systemet kan öppnas upp till sjön Visten. Samråd har genomförts.

 
 

2016-03-03