Hållbart

Hållbar utveckling

Hållbara lösningar utgör en central del av vår strategi. Vårt mål är att göra hållbar utveckling till en framgångsfaktor.

Hållbar utveckling

Fortums Miljöfond

För varje kilowattimme Bra Miljövalmärkt el som vi säljer avsätter vi pengar till Fortums miljöfond.

Fortums Miljöfond

Koldioxidsnålt samhälle

Fortums långsiktiga ambition är att vara en koldioxidfri producent av kraft och värme.

Koldioxidsnålt samhälle

Vi lyser upp

Vi arbetar aktivt och energieffektivt för att på tillförlitligt sätt lysa upp vår omvärld, såväl lokalt som globalt.

Hur vi lyser upp