Ansökan om sponsring

Sponsring är en del av vår totala marknadskommunikation i syfte att stärka Fortums varumärke. Samtidigt får vi genom sponspringssamarbeten möjlighet att stötta verksamhet som vi anser har en positiv inverkan på miljö och samhälle.

Sponsring är en affärsmässig överenskommelse mellan två parter som förutsätter rimliga motprestationer. I enlighet med Fortums uppförandekod inleder vi aldrig ett samarbete i syfte att enbart byta tjänster eller för att tillgodose Fortum en fördel i upphandling av affärer.

Fortums sponsring i Sverige finns idag inom områden som ger oss hög profilering/exponering med möjlighet att genomföra eller stötta olika miljö- och samhällsprojekt på den marknad där vi idag är aktiva.

Vårt syfte med ett sponsorskap är att:

  • ladda varumärket Fortum med associationer till våra grundläggande värderingar
  • förstärka vårt samhälls- och miljöengagemang genom att föregå med goda exempel
  • skapa nya affärsmöjligheter
  • fördjupa och förbättra våra relationer med våra kunder

Fortum sponsrar inte:

  • något som är kopplat till brutalitet, fara eller våld
  • politiska eller religiösa ställningstaganden
  • verksamhet som är uppenbart skadlig för miljön
  • något med koppling till tobak och alkohol
  • passiv och rutinmässig bidragsverksamhet

Önskar du kontakta oss för att presentera ett projekt eller förslag till samarbete?
Vi önskar din skriftliga ansökan per mail: sponsring@fortum.com

2015-05-20