Våra kriterier

Fortum får många förslag på samarbeten om events och sponsring varje vecka. Vi tackar nej till de flesta eftersom de inte uppfyller kriterierna för ett eventuellt samarbete. För att underlätta för dig som söker sponsring/samarbete med oss, presenterar vi här hur bidraget utvärderas och hur vår process ser ut.

Generellt om hur du ansöker och om vad vi tittar på först

 • Vi utvärderar enbart skriftliga förslag per e-post eller vanligt brev och tar inga förfrågningar per telefon. Maila er ansökan på sponsring@fortum.com eller skicka den till Fortum, 115 77 Stockholm och märk er ansökan med “ansökan om sponsoring”.
 • Vi behöver i regel minst sex månaders framförhållning för att effektivt planera och genomföra vårt engagemang i ett samarbete/sponsorskap.
 • Erbjudande om exponering av logotype/företagets namn värderar vi som ett av flera mervärden men det är inte vårt primära syfte eller mål för ett sponsorskap.
 • Vi förväntar oss att vår samarbetspartner investerar minst 10% av det totala värdet av avtalssumman för att proaktivt addera ytterligare mervärden till sponsorskapet.
 • Sponsring i form av våra tjänster såsom anslutning till elskåp, el och värme, bidrar vi enbart med i samband med ett större samarbete eller där sponsringen uppfyller fler av kriterierna nedan.

Sponsorskap måste leverera minst sex av nedanstående kriterier

Följande punkter beskriver hur aktiviteten ska stärka både Fortums affärsnytta och vårt varumärke. Först och främst ska det finnas en naturlig koppling till det vårt varumärke står för såsom innovativa resultat, kreativitet, god samarbetsförmåga, stort ansvar, hänsyn och hög etik.

Samarbetet ska också möjliggöra:

 • Försäljning av Fortums produkter och tjänster
 • Exklusivt event, tillgång till vipbiljetter, premiärbiljetter, exklusivt biljettsläpp eller annat mervärde för Fortums kunder
 • Ge möjlighet för exklusiva mervärden och hospitality ("vad pengar inte kan köpa" är exempel på denna typ av mervärde)
 • Exklusiva framträdanden av artist/talesperson för Fortum vid events eller virtuella framträdanden genom Fortums kanaler
 • Mervärde som vi kan erbjuda vidare till en stor del av vår kundbas (både konsumenter och handel). Använd gärna din fantasi
 • Ett exklusivt och meningsfullt innehåll för vår webbplats
 • Exponering av Fortums produkter och tjänster
 • Möjlighet för Fortums personal att delta/engagera sig i projektet eller evenemanget på ett meningsfullt sätt

För att vi ska utvärdera er ansökan måste den innehålla följande information:

 • Kortfattad beskrivning av ert projekt/evenemang.
 • En marknadsföringsplan
 • Lista över befintliga sponsorer alternativt sponsorer som redan bekräftat sin medverkan
 • Lista på fördelar med sponsorskapet, till exempel hur de relaterar till oss, våra värden och våra produkter
 • Kreativa idéer om hur vi kan använda denna sponsring och hur vi genom den får kontakt med våra målgrupper
 • Tidplan inklusive viktiga hållpunkter
 • Pris på sponsorskapet

Så här ser vår process ut för utvärdering av er ansökan 

 • Alla förslag granskas av sponsringsansvarig på Fortum och vid genomgången bedömer vi lämpligheten, genomförbarheten och gör en uppskattning av de resurser som sponsorskapet skulle kräva (personella och monetära)
 • Om förslaget inte uppfyller våra kriterier och ger oss anledning till en djupare utvärdering meddelas sökanden inom en arbetsvecka.
 • Anser vi att förslaget uppfyller flera av våra kriterier meddelar vi den sökande och förslaget granskas mer genomgående och eventuellt kallar vi också till ett möte för en närmare presentation.
 • Rekommenderade förslag presenteras internt månadsvis för godkännande.

2015-08-18